Legger ned Hjort-senteret

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk var lokalisert til Havforskningsinsituttet, som stod bak senteret sammen med UiB, UNI Research og Nansensenteret.   

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk legges ned etter tre års drift.
– Vi går bort fra senterstrukturen, men ønsker å videreføre det gode samarbeidet mellom partene, sier Geir Huse, som er forskningsdirektør på Havforskningsinstituttet og styremedlem i Hjortsenteret.   

De tre andre partene i senteret er Universitetet i Bergen, UNI Research og Nansensenteret. Beslutningen om å legge ned senteret ble tatt i styret etter ønske fra Havforskningsinstituttet.

Viktig global tematikk

Hjortsenteret har tatt for seg sentrale samfunnsutfordringer som hvordan produktiviteten i havet kan økes (mer mat til en økende befolkning, høste på flere nivåer etc.) og hvilke effekter menneskelig påvirkning som for eksempel klimaendringene har på de marine økosystemene.

– Hjortsenteret har vært viktig for å fremme et bredt samarbeid – både faglig og institusjonelt. Det er helt nødvendig for å finne gode svar på disse spørsmålene, som ikke er blitt mindre presserende de årene senteret har eksistert. Tiden er imidlertid inne for å organisere arbeidet på en annen måte, sier Geir Huse.

Erstattes av andre tiltak

Fremover kommer partene til å samarbeide innen konkrete prosjekt. Det sikrer en bredere fagsammensetning enn det senterstrukturen la opp til.

– Vi ser at en slik organisering øker fleksibiliteten i tverrfaglige prosjekt drevet av partnerne. Gjennom Hjortsenteret har vi fått etablert en god samarbeidsflate og et solid fundament som vi nå bygger videre på, sier Geir Huse.     

Aktiviteter i regi av senteret i løpet av våren 2017 blir gjennomført som planlagt. Den populære seminarserien FortHjort videreføres.