Gå til hovedinnhold

Legger ned Hjort-senteret


Havforskningsinstituttet

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk var lokalisert til Havforskningsinsituttet, som stod bak senteret sammen med UiB, UNI Research og Nansensenteret.   

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk legges ned etter tre års drift.
– Vi går bort fra senterstrukturen, men ønsker å videreføre det gode samarbeidet mellom partene, sier Geir Huse, som er forskningsdirektør på Havforskningsinstituttet og styremedlem i Hjortsenteret.   

De tre andre partene i senteret er Universitetet i Bergen, UNI Research og Nansensenteret. Beslutningen om å legge ned senteret ble tatt i styret etter ønske fra Havforskningsinstituttet.

Viktig global tematikk

Hjortsenteret har tatt for seg sentrale samfunnsutfordringer som hvordan produktiviteten i havet kan økes (mer mat til en økende befolkning, høste på flere nivåer etc.) og hvilke effekter menneskelig påvirkning som for eksempel klimaendringene har på de marine økosystemene.

– Hjortsenteret har vært viktig for å fremme et bredt samarbeid – både faglig og institusjonelt. Det er helt nødvendig for å finne gode svar på disse spørsmålene, som ikke er blitt mindre presserende de årene senteret har eksistert. Tiden er imidlertid inne for å organisere arbeidet på en annen måte, sier Geir Huse.

Erstattes av andre tiltak

Fremover kommer partene til å samarbeide innen konkrete prosjekt. Det sikrer en bredere fagsammensetning enn det senterstrukturen la opp til.

– Vi ser at en slik organisering øker fleksibiliteten i tverrfaglige prosjekt drevet av partnerne. Gjennom Hjortsenteret har vi fått etablert en god samarbeidsflate og et solid fundament som vi nå bygger videre på, sier Geir Huse.     

Aktiviteter i regi av senteret i løpet av våren 2017 blir gjennomført som planlagt. Den populære seminarserien FortHjort videreføres.