Gå til hovedinnhold

Ikke skadelig å spise fisk


sildaveivindsennesetes44344

Foto: Eivind Senneset

Å advare unge mot å spise feit fisk utgjør en større trussel mot folkehelsen enn miljøgiftene i den fisken som spises av den norske befolkningen, skriver forskere ved NIFES og Folkehelseinstituttet i en ny kronikk.

Jevnlig dukker det opp mediesaker om miljøgifter i feit fisk som kan skape bekymring. I februar publiserte Tidsskriftet Den norske legeforening en kronikk om miljøgifter i norsk kosthold, som bygget opp under denne frykten. I påfølgende intervjuer anbefalte den ene artikkelforfatteren blant annet at barn, spesielt jenter, bør spise mindre feit fisk.

Nå har forskere ved NIFES og Folkehelseinstituttet kommet med et svar i det samme tidsskriftet. De skriver at unge allerede har et lavt fiskeinntak, og mener at konsekvensene av å anbefale barn å spise mindre feit fisk utgjør en større trussel mot folkehelsen enn miljøgiftene i den fisken som spises av den norske befolkningen. Forskerne med NIFES og Folkehelseinstituttet konkluderer med at mange faktisk vil kunne oppnå en helsegevinst ved å spise mer fisk, snarere enn at det nåværende fiskekonsumet skaper helseproblemer.

Forutsetningen er at man velger bort fisk som har et spesielt høyt innhold av miljøgifter, noe som også er i samsvar med helsemyndighetenes råd.

Her kan du lese hele kronikken fra forskerne ved NIFES og Folkehelseinstituttet.