Gå til hovedinnhold

Nye retningslinjer for slipping av sild og makrell fra not


Sildefiske utenfor Senja

Lærdommen fra «Beste praksis»-prosjektet er nå summert opp i retningslinjer som beskriver en god slippemetode.

Retningslinjene gjelder for ringnot og kystnot i fiske etter makrell og sild.

I desember 2014 møttes forskere, fiskere, kystvakt og forvaltning for å enes om et forslag til retningslinjer for slipping av sild og makrell. De to neste årene har metoden blitt testet ut på flere forskningstokt.

Prøvde ut metoden

Testene som ble gjort av "Beste praksis"-metoden i fiske etter makrell og sild i 2015 og 2016, viste at metoden fungerte godt ved små og mellomstore kast, og var enkel å håndtere under slipping. Men ved svært store kast når slippebehovet er størst, var metoden utilstrekkelig.

Retningslinjene har nå blitt justert ut i fra erfaringene man gjorde seg, og kan leses her.

Forsøkene ble finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.