Gå til hovedinnhold

Rekordmange ettåringer gir høyt tobisråd

2016-årsklassen av tobis er den største som er observert siden tobistoktet startet i 2005.I tillegg har bestanden relativt mange treåringer. Havforskningsinstituttet råder derfor til at årets tobiskvote kan økes med 70 000 tonn, noe som tilsier en totalkvote på 120 000 tonn.

Årets tobistokt ble avsluttet 15. mai, og målingene viser at 2016-årsklassen er den største som er observert i tokttidsserien. Kvoterådet på 120 000 tonn er det høyeste rådet som er gitt for tobis siden 2010.

Mange 1-åringer og 3-åringer

Den estimerte biomassen totalt er også blant de høyeste som er observert, og tettheten av tobis er høy i mange områder.

– Det er den gode rekrutteringen av 2016-årsklassen som bidrar mest til den høye biomassen, men det er også relativt mange 3-åringer som har overlevd flere år med fiske. Denne årsklassen har dermed hatt mulighet til å gyte vinteren 2016/2017. Vi har også sett god geografisk spredning av tobisbestanden, forteller Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for tobis på Havforskningsinsituttet.  

Havforskningsinstituttet tilrår også at område 5 forblir stengt grunnet lavt biomasseestimat på Vikingbanken.