Overtar stafettpinnen

Foto: NIFES

Ole Arve Misund hadde i dag sin siste dag som NIFES-direktør. Gro-Ingunn Hemre overtar som fungerende direktør ut resten av året.

NIFES-direktør Ole Arve Misund har ledet NIFES siden februar 2016, og starter i ny jobb som direktør for Norsk Polarinstitutt 1.september.

– Det har vært veldig kjekt å være her på NIFES. Jeg har blitt kjent med og arbeidet sammen med mange flinke og kunnskapsrike folk, sier Ole Arve Misund.

Gro-Ingunn Hemre er i dag forskningsdirektør ved NIFES, med ansvar for laboratorieprogrammet. Hun er utdannet ernæringsbiolog, og har hatt ulike forsker- og lederstillinger ved NIFES. Hun skal være fungerende direktør frem til 31. desember 2017. Fra 1. januar 2018 skal NIFES og Havforskningsinstituttet fusjoneres og bli ett institutt.

– Jeg gleder meg til å ivareta NIFES, og sikre at våre fagområder etableres på en god måte nå når vi går inn i en fusjon med Havforskningsinstituttet. Leveransene fra laboratoriet som legger grunnlaget for kunnskapen innen fiskeernæring, trygg og sunn sjømat blir enda viktigere i fremtiden. Det nye instituttet må være leveransedyktig, slik at Norge kan være en god bidragsyter innen det marine; som skal sikre trygg og sunn sjømat til en voksende befolkning, sier Hemre.

Misund føler seg også trygg på å overlevere stafettpinnen til Hemre midt i fusjonsprosessen.

– En stor fiskeri- og havbruksnasjon trenger et stort rådgivende forskningsinstitutt som arbeider med alt fra havmiljø, marine økosystemer, fiskeri, havbruk og til sjømat. NIFES har mye å bidra med inn i det nye instituttet, og med Gro-Ingunn Hemre som fungerende direktør er jeg trygg på at NIFES blir tatt godt vare på i fusjonsprosessen, sier Misund.