Forsøker å redusere utslipp av mikroplast

I morgen blir det folkemøte i Longyearbyen. Deltakerne vil få delt ut en ball som skal kanskje kan være med på å redusere utslippet av mikroplast.

Forskning viser at avløpsvannet i Longyearbyen inneholder betydelige mengder mikroplast. Derfor inviteres befolkninga i Longyearbyen til å delta i et forsøk som kan redusere utslippene. I morgen blir det folkemøte om forsøket.

– Mye kan tyde på at plastpartiklene vi finner i avløpsvannet stammer fra syntetiske klær, først og fremst fleecetekstiler, sier havforsker Jan H. Sundet.

Havforskningsinstituttet (HI) og Norsk institutt for vannforskning (NILU) har undersøkt både Adventfjorden ved Longyearbyen og strandsonen. De fant mikroplast både i fjorden og i strandsonen.

Mye i blåskjell ved kaia

– Kartlegginga vår viser at mikroplasten som slippes ut fra Longyearbyen ser ut til å blande seg med vannmassene, men de løses ikke opp av vannet. Mikroplasten vi finner i strandsonen stammer sannsynligvis fra plastavfall som kommer langveisfra og reker i land på Svalbard. Derfor har forurensinga i fjorden og i strandsonen ulike kilder, sier forsker Dorte Herzke ved NILU.

Forskerne fant relativt lite mikroplast i bunnsedimentene like ved utløpet for avløpsvannet, og det samme var tilfelle for muslinger som lever i sedimentene på havbunnen og henter næring derfra.

– Derimot ble de funnet betydelige mengder mikroplast av ulike slag i blåskjell som hadde vært oppbevart ved bykaia. De lever av å filtrere partikler fra vannmassene, supplerer Sundet.

Derfor foreslår forskerne at kartlegginga de har gjort følges opp med flere studier.

– De bør ta for seg forekomsten av mikroplast i de frie vannmassene, sier Herzke.

Ball fanger mikroplast

Folkemøtet blir arrangert i Møysalen, og deltakerne vil få delt ut en ball som skal kanskje kan være med på å redusere utslippet av mikroplast.

– Ballen legges sammen med klærne i vaskemaskinen ved alle typer vask. Den er skånsom mot tøyet, men vi anbefaler at deltakerne vasker finvask som silke, ull og tøy uten ballen, forteller Sundet.

– Vi ønsker å se om ballen har noen effekt. Derfor ber vi om at flest mulig begynner å bruke ballen den 18. september. Deretter kommer vi til å ta prøver av avløpsvannet for å se om bruken av den utgjør noen forskjell, sier Herzke.

Få hjelpemidler

– Det finnes få kjente hjelpemidler for å redusere utslipp av plastfiber. Derfor prøver vi ut det som finnes av tilgjengelige remedier på markedet, avslutter Sundet.

Det er Svalbards miljørvernfond som finansierer prosjektet.