Gå til hovedinnhold

Skal avsløre villaksens liv i havet


laks i sjø

Laks i havet.

Fotograf: Audun H. Rikardsen/UiT

Vi vet i dag mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men mindre om hva den utsettes for i havet. Nå forener sentrale forskningsmiljøer krefter i et nytt forskningsprosjekt for å undersøke hva som skjer med laksen mens den er i havet.

Norske elver har noen av verdens viktigste gyteområder for laks (Salmo salar). Gjennom omfattende forskning vet vi mye om laksens liv på gyte- og oppvekstområdene i elvene og om hvordan den påvirkes i kystsonen, men mindre om hva som påvirker laksens vekst og overlevelse i havet.

Samarbeid

Nå skal forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, UNI Research AS og Rådgivende Biologer AS, i tillegg til en rekke internasjonale partnere, finne ut mer om hva villaksen gjør i havet og hva den utsettes for.

Prosjektet er tildelt 21 millioner kroner av Forskningsrådet. Prosjektpartnerne stiller også med egne midler, og totalbudsjettet er på over 36 millioner kroner.

Forener ulik kompetanse

– Alle prosjektpartnerne er gode på hvert sitt felt. I prosjektet forener vi metoder, data og infrastruktur for å øke forståelsen av hva som påvirker villaksens vekst og overlevelse i havet, sier Eva Thorstad i NINA som er prosjektleder.

– Havforskningsinstituttet kobler på vår kompetanse på oseanografi og dynamikk i havøkosystemer, og ekspertise på plankton og de store pelagiske fiskebestandene i havet, forteller Vidar Wennevik i HI.

– Vi ser fram til å utnytte ny spennende merketeknologi til å avsløre laksens vandringer, sier Audun Rikardsen ved UiT.

Prosjektet heter Atlantic Salmon at Sea - factors affecting their growth and survival (SeaSalar).

Ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet ble prosjektsøknaden evaluert av fire eksterne eksperter og vurdert til å være særdeles sterkt og ha et stort potensial for å bringe fram ny og viktig kunnskap.