Gå til hovedinnhold

Skyter VR-kamera ut i nota for å sjekke fangsten

En luftkanon som skyter en sonde utstyrt med 360-graderskamera ut i ringnota skal gi fiskerne bedre kontroll med art og størrelse i fangsten på et så tidlig tidspunkt at fisken trygt kan slippes ut om fiskerne ikke vil beholde den. 

I ringnotfiske jakter fiskerne på en passe stor stim av sild eller makrell. Når de finner en egnet stim på sonaren, skynder de seg å sette noten ut – i en ring – rundt fiskestimen. Derav navnet ringnot. 

Selv om sild og makrell er stimfisk som gjerne går i store stimer på mange tusen individer, tåler de ikke å bli trengt for tett sammen. Når de fanges i en ringnot som stadig blir mindre, kan fisken på et tidspunkt bli så stresset at mange dør selv om nota åpnes og fisken slippes fri. 


Jostein Saltskår viser hvordan utskytningskanonen fungerer.

Derfor har myndighetene satt begrensninger for hvor mye fiskerne kan hale inn på ringnota før evt. slipping av fangst. Da oppstår en ny utfordring: Hvordan skal fiskerne da kan finne ut om dette er sild eller makrell av rett størrelse, kvalitet og mengde mens det enda er lovlig å slippe fangsten. Stor fisk er gjerne bedre betalt enn liten fisk. 

Det er her luftkanonen og kamerasonden kommer inn i bildet. Luftkanonen brukes til å få kamera og andre måleinstrumenter i sonden tilstrekkelig langt ut i nota. Siden videokameraet filmer i 360 grader, så kan man observere fiskestimens oppførsel uansett hvor den måte bevege seg i nota. I tillegg skal sonden som skytes ut utstyres med stereokamera, dybdemåler og oksygenmåler. Stereokamera kan brukes til å måle lengden på fisken mens oksygenmåleren gir en indikasjon på det fysiske miljøet i nota; altså, får fisken oksygen nok. 

Forskere på Havforskningsinstituttet håper utvikling av en slik fangstsonde vil gi forskere så vel som fiskere en måte å kontrollere fangst og fangstens oppførsel helt fra tidlige stadier av fangstprosessen. I tillegg kan sonden gi et alternativ til den tradisjonelle sonaren når det gjelder arts og størrelsesidentifikasjon. 


Dette er 360 graders-video fra en av de mange utskytningene.Du "se deg rundt" i bildet mad å bruke piltastene oppe til venstre. Har du VR-briller får du nesten følelse av å ligge i nede i nota. 

 

Sidepanel

Kontakt

Fakta:

Dette arbeidet finansieres gjennom forskningsrådsprosjektene RedSlip og CRISP (SFI), samt prosjektene «Beste praksis for slipping fra not» og «Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter» som begge er finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Prosjektdeltakere er Mike Breen, Maria Tenningen, Jostein Saltskår, Bjørn Totland, Jan Tore Øvredal og Neil Anders.