Gå til hovedinnhold

Denne laksen har spist insekter


laks lysverket

Christopher Haatuft på Lysverket restaurant tilbereder den unike laksen som har fått insektmel i fôret. Foto: Anders Jakobsen

I går tilberedte kjendiskokk Christopher Haatuft en helt ny type laks i restauranten. Laksen har nemlig fått et fôr der fiskemelet er byttet ut med insektmel.

Laksen er et resultat av det fire år lange Aquafly-prosjektet. Laksen har ikke fått fiskemel i fôret sitt, men insektmel.

– Den smakte veldig godt, og jeg kjenner ingen forskjell, sier forsker Erik-Jan Lock. Han har vært prosjektleder for studien, og er fornøyd med sluttresultatet.

Aquafly-prosjektet har hatt som mål å undersøke om insekter kan være en trygg og sunn ingrediens i fôr, og gjennom prosjektet har det blitt utviklet både insektmel og insektolje som kan brukes i fôr til oppdrettslaksen.

Prosjektet som er ledet av Havforskningsinstituttet ble nylig avsluttet, og smakstestingen er siste hånd på verket.

Ingen forskjell på vekst

Laksen har spist insektmel fra larvene til svart soldatflue (Black Soldier fly), og insektene har fått tilsatt alger i fôret. Tidligere forsøk har vist at ved å tilsette alger i fôret til insektlarver øker de marine næringsstoffene som jod, omega-3 og vitaminer i larvene.

– Vi så ingen forskjell på veksten til fisken i verken sjø eller ferskvann. Den vokste like bra som laksen som fikk et vanlig fiskefôr, sier Lock.

Og selv om forskerne også synes laksen smaker likt, skal det gjøres mer vitenskapelig testing av både smak, tekstur og kvalitet på fileten hos Nofima. Flere vitenskapelige publikasjoner og resultater fra prosjektet vil også komme fortløpende.

Prosjektleder Erik-Jan Lock på Lysverket for å smake på laksen han har vært med å forske frem. Foto: Anders Jakobsen

Godkjent av Mattilsynet

Før smakstesten ble laksen godkjent som mat av Mattilsynet. Rett før jul meldte også Mattilsynet om en endring i regelverket, og at det nå åpnes opp for bruk av insekter som proteinkilde ved produksjon av fiskefôr.

– Insekter kan omdanne forskjellige typer organisk materiale, som for eksempel matavfall, til næringsrike fôringredienser. Derfor er det en bærekraftig fôringrediens, som kan bidra til målet om et mer bærekraftig havbruk, sier Lock.

Han legger til at resultatene tyder på at laksen har både god vekst og god helse på insektfôret.

– I naturen spiser laksen insekter, og nå har vi bevist at det fungerer å fôre oppdrettslaksen på insekter, sier han.

Aquafly-prosjektet er et samarbeid med ni ulike aktører i Norge og andre land.