Gå til hovedinnhold

Sårbare undervannsriker under press


Krøttøya Kartverket

Mange av de vakre, hvite strendene i Nord-Norge er bygget opp av knuste deler av skjelettet til en rødalge som finnes i store mengder i nordområdene. Kalkalgene gir oss ikke bare de fine strendene, men er også viktig for livet i havet. Mange dyr lever blant algene når de er små.

Fotograf: Norgeibilder.no

Norge har enorme, uberørte områder av kalkalger langs kysten. Algene er viktige for livet i havet, men trues nå fra mange hold.

– Vi hadde med oss noen utenlandske forskere til Troms, og de hadde aldri sett så store, uberørte områder med kalkalger. Det er helt unikt i Europa, sier Vivian Husa, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI).

Hun er en av forskerne ved HI som jobber med kalkalger. Dette er en type rødalger, med kalkbelagte celler, som lever fra strandnivå og ned til omtrent 25 meter.

Kalkalger er saktevoksende organismer. Mens koraller vokser én centimeter i året, vokser kalkalger kun én millimeter i året.

– Så det vil ta tusenvis av år å bygge opp igjen et kalkalgehabitat dersom det ødelegges, sier Husa.

Forbudt å høste i Europa

I Frankrike har kalkalger blitt brukt som jordforbedringsmiddel i stedet for vanlig kalk. I tillegg har det blitt brukt til å rense drikkevann.

– Nå er det blitt høstet så mye kalkalger i Frankrike at store områder er blitt ødelagt. I tråd med habitatdirektivet til EU er det derfor blitt forbudt å høste kalkalger i Frankrike og en rekke andre europeiske land, sier Husa.

I Norge er ikke kalkalgeområdene blitt kartlagt, da de ikke inngår i den pågående naturtypekartleggingen i grunne områder.

– Så vi må få mer kunnskap om utbredelsen av denne viktige algearten langs norskekysten, sier Husa.

Men det forskerne vet om bestanden i Norge, er at du kan finne kalkalger sporadisk langs hele kysten, men spesielt i Nordland og Troms er det store områder med den korallignende skapningen. Her kan du finne kritthvite strender med sand av døde kalkalger. I tillegg finnes det flere lavtliggende øyer med så mye kalkalger i jordsmonnet at floraen på øyene blir helt spesiell.

– Hvorfor det er så mye kalkalger i nord, vet vi imidlertid ikke, sier Husa.

Truet fra flere kanter

Kalkalger danner et porøst habitat, med masse hulrom. Her finner forskerne blant annet skjell, krepsdyr, børstemark og kråkeboller.

– Men foreløpig vet vi for lite om hvor viktig dette habitatet er som oppvekst- og beiteområde for marine dyr, sier HI-forskeren.

Kalkalger er saktevoksende organismer. Mens koraller vokser én centimeter i året, vokser kalkalger kun én millimeter i året. Foto: Erling Svensen

Ifølge Husa er det flere trusler mot kalkalgene. I tillegg til høsting, som har fått store konsekvenser i Frankrike, nevner hun havforsuring.

– Algene er bygget opp av kalsiumkarbonat, eller kalk, og det løser seg opp når havet blir surere, sier hun.

Også voksende akvakultur kan true kalkalgene.

– Derfor har vi et prosjekt på gang som skal se på hvilken effekt akvakultur har på kalkalger, sier Husa.