Gå til hovedinnhold

EU-besøk i biobanken


Marbank

Leder Kjersti Lie Gabrielsen viser frem noen av Marbank-skattene til de to EU-representantene Simkje Kruiderink og Fiona Harrold. Havforskningsdirektør Sissel Rogne og forskningsdirektør Geir Lasse Taranger følger ivrig med i bakgrunnen.               

Fotograf: Torny Aarbakke

De kalde farvannene i Arktis er hjem for mange ekstremofile organismer som trivs under spesielt strenge forhold. Samlingen av ekstremofiler vekket stor interesse da en EU-delegasjon besøkte Mabank, som samler inn og tilrettelegger lovende biologisk materiale fra disse organismene. 

Simkje Kruiderink og Fiona Harrold fra DG MARE (Generaldirektoratet for fiskeri og maritime saker) med følge besøkte Marbank (se faktaboks) torsdag. Der ble de tatt med ned i «hvelvet», der det er hyllemeter på hyllemeter med eksotiske bunndyr på glass.

Gift fra sjøanemone og snegler

EU-representane fikk høre om den lange veien fra små bunndyr, bakterier og mikroalger blir samlet inn på tokt til et kommersielt produkt ser dagens lys. I svært mange tilfeller ender det i en blindvei, men det er også vellykkede eksempler. Blant annet har gift fra sjøsnegler og anemoner resultert i effektive medikamenter.
Prosessen kalles marin bioprospektering og bygger på et møysommelig tverrfaglig forskingsarbeid som blant annet involverer marin-, mikro-, celle-, og molekylærbiologer, biokjemikere og medisinere. Blir det funnet interessante stoffer, patenteres de og industrielle aktører overtar.        

Både nasjonalt og i EU er marin bioprospektering et satsingsområde for verdiskapning, og forventingene til inovasjon og fremtidsrettede produkter innen medisin, mat og biodrivstoff er store. De to EU-representantene var i Tromsø i anledning Arctic Frontier, og benyttet dagen til å besøke flere relevante institusjoner i polarbyen.