Gå til hovedinnhold

Data og beregninger fra gytetokt på NVG-sild er nå tilgjengelige

HI 027086

Etter diskusjon rundt Havforskningsinstituttet sine indekser fra gytetoktene på norsk vårgytende sild i 2015 og 2016, er alle data nå gjort åpent tilgjengelig.

Toktresultatene ble levert til arbeidsgruppen WGWIDE i Det internasjonale havforskningsrådet (ICES), og danner grunnlag for bestandsestimering og kvoteråd.

Alle data vi samlet inn på gytetoktene og beregningene som ligger til grunn for estimatene er tilgjengelige på denne linken.

Toktdataene er lagt ut på en fildelingstjeneste hos Havforskningsinstituttet grunna den store mengden rådata. De akustiske rådataene er høyvolumsdata fra ekkolodd og sonar, som utgjør totalt 7.000 gigabyte.

Havforskningsinstituttets data er fritt tilgjengelig for alle under forutsetning av at kilde oppgis. Dataene er tilgjengelig under åpen datalisens, Norsk Lisens for Offentlige Data, NLOD.