Gå til hovedinnhold

Forskerne svarer: Hvorfor forsvinner blåskjellene?


HI 035626

HI får en rekke meldinger fra publikum om blåskjell som blir borte fra steder "de alltid har vært". 

Fotograf: Stein Mortensen/HI

Presse og publikum langs hele kysten spør hvorfor blåskjellene blir borte fra steder de «alltid har vært». Her svarer forskerne på hva vi vet om forsvinningsmysteriet. 

De siste årene har vi på HI fått mange henvendelser om blåskjell som forsvinner eller dør. 

Forskerne har systematisert disse henvendelsene for å etterprøve om blåskjellene faktisk blir borte.

– Vi har så prøvd å finne enkeltfaktorer som kan forklare dette, sier forsker Stein Mortensen. Forskerne har både med å hentet inn informasjon og reist ut i felt.  

–  Men den informasjonen vi i dag sitter med er fragmentert og begrenset. 

Et internasjonalt fenomen 

Endringer i blåskjellbestandene er ikke et norsk fenomen. Blåskjellene er generelt i endring i Europa. 

–  Endringen har pågått over tid, sannsynligvis over flere tiår, forteller forskeren.

–  I hovedsak har ikke blåskjellene forsvunnet, men de har «endret livsstrategi». Det betyr at de for eksempel har flyttet på seg, valgt «nye» levesteder eller spredt seg utover et større område. 

Det er rapportert om unormalt høy dødelighet hos dyrkede skjell i Frankrike og Nederland, muligens som følge av sykdomsutbrudd knyttet til høy sjøtemperatur. 

Et annet eksempel er USA: Langs østkysten har blåskjellbestandene dødd ut i den sørligste delen av utbredelsesområdet.

Der kan deler av forklaringen være høye sommertemperaturer i sjøen, og at tang og tare har overtatt områder der skjellene vanligvis fester seg. 

Blåskjell lengre nord enn noen gang før 

Blåskjellene har bredt seg lengre nordover enn før. Siden 2004 har det vært blåskjell å finne på Svalbard, der de nå også kan reprodusere. 

At blåskjellene har spredt seg så langt nord, er også knyttet til høyere sjøtemperatur i overflatevannet. 
 

Forsker Stein Mortensen på bløtt feltarbeid på jakt etter svar om blåskjellene. Foto: HI 

Forskerne har ikke et fasitsvar 

– Vi har ikke klart finne dette ene svaret på nedgangen i flere lokale blåskjellbestander langs norskekysten, sier forskeren. 

Forskerne antar at det er flere årsaker som ligger bak «mysteriet». Det kan handle om miljøendringer og kanskje også om endringer i genene til blåskjellbestandene. 

Samtidig kan noen av tilfellene av brå dødelighet være relatert til sykdom. 

- Men vi har altså ikke kunnet koble endringer og dødelighet til enkeltårsaker. Verken stillehavsøsters eller påvirkning fra fiskeoppdrett kan forklare dette, sier Mortensen. 

Jakten på svar fortsetter 

Blåskjell er en viktig art. Den brukes også som en indikator på miljøtilstand/forurensning i havområder.

Endringer i blåskjellbestanden vil virke inn på dette arbeidet. 

– Vi på Havforskningsinstituttet vil fortsette å følge utviklingen, med å hente inn informasjon og data, sier Mortensen. 

Hele rapporten kan du lese her: Hvorfor forsvinner blåskjellene pr 27 juli 2018