Gå til hovedinnhold

Ny rapport: Helseovervåkingen av vill laksefisk


Illustrasjonsfoto av elv.

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet gjennomfører helseovervåking på vill laksefisk på oppdrag fra Mattilsynet. Programmets har som overordnede mål å undersøke kilder til og forekomst av smittestoff i vill laksefisk, og har spesielt fokus på virus som er vanlig og forårsaker sykdom i oppdrett.

Havforskningsinstituttet har undersøkt forekomsten av flere virus i tilbakevandrende laks i Etneelva. Det ble gjort svært få funn av virus i dette materialet selv om de samme virusene er vanlige i oppdrett.

Veterinærinstituttet (VI) kartlegging av Piscine orthoreovirus 3 (PRV3) i vill laksefisk avdekte at dette viruset er vanlig i sjøørret. Les rapporten fra Veterinærinstituttet.

Les mer om Mattilsynets overvåkings- og kartleggingsprogram.