Gå til hovedinnhold

Østersjø-fisk oppkalt etter HI-forsker


itameren kamplea 1184 MW crop

Østersjøflyndren Platichthys solemdali ligner skrubbe (Platichthys flesus), men viste seg å være en egen art som kun forekommer i Østersjøen. Foto: Mats Westerbom

En ny flatfiskart i Østersjøen, den såkalte østersjøflyndren, har fått det latinske navnet Platichthys solemdali etter havforsker Per Solemdal. Genetiske studier i 2017 bekreftet at denne flyndren var en ny fiskeart. 

Flyndrefisken ble oppdaget av Østersjø-forskere i fjor, og har nå fått en offisiell artsbeskrivelse og et vitenskapelig latinsk navn.

Per Solemdal var marinbiolog og ansatt ved Havforskningsinstituttet i Bergen i 43 år. Han døde i 2016, 75 år gammel. Solemdal var den første som utforsket østersjøflyndrens rogn og melke og hvilken påvirkning sjøens saltinnhold hadde på disse. Forskningen hans dannet dermed grunnlaget for den videre forskningen​ på arten.  

Østersjøflyndren Platichthys solemdali er den første identifiserte fiskearten som kun forekommer i Østersjøen.

– Grunnen til at vi ikke har identifisert arten tidligere er at denne nye artens utseende er nesten identisk med en annen art i Østersjøen, den mer vanlige flyndrefisken skrubbe, Platichthys flesus, sier professor Juha Merilä ved Helsingfors universitet. 

Les mer på nettsidene til Universitetet i Helsingfors.