Gå til hovedinnhold

HI arrangerer regjeringens forskerkonferanse for G7-landene


42657905822 3b3933a7ae o

Statsminister Erna Solberg presenterte flere av satsingsområdene i regjeringens havstrategi da hun møtte på helgens G7-møte i Canada. Blant annet skal det arrangerers en forskerkonferanse for verdens fremste haveksperter allerede til høsten, og her står Havforskningsinstituttet som vertsinstitusjon.  

Fotograf: Statsministerens kontor

I helgen presenterte statsminister Erna Solberg Norges globale havsatsing for G7-landenes stats- og regjeringssjefer. Satsingen omfatter blant annet opprettelsen av et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi, 280 millioner kroner til bekjempelse av marin forsøpling og en forskerkonferanse for verdens fremste haveksperter. Konferansen er lagt til Bergen, og Havforskningsinstituttet står som vertsinstitusjon.  

Som eneste europeiske regjeringssjef var Erna Solberg invitert til den utvidede delen av G7-møtet i Quebec. Denne delen av møtet var dedikert til hav- og kystforvaltning og marin forsøpling, og statsministeren holdt innlegg om bærekraftig forvaltning og utnyttelse av havet. Her trakk hun mellom annet frem hvordan Norge har lykkes med en vitenskapsbasert forvaltning av torsken i Barentshavet – verdens største torskebestand, og viste blant annet til det vellykkede norsk-russiske samarbeidet for å bekjempe ulovlig fiske.

G7-konferanse i Bergen

Vitenskapsbasert forvaltning er en nøkkelfaktor i regjeringens havstrategi, og allerede denne høsten inviteres 150 av verdens fremste haveksperter til Bergen. Ekspertene skal gi innspill til høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, der tolv regjeringssjefer er medlemmer. Panelets arbeid skal munne ut i en sluttrapport som legges frem for FN i 2020. Les om høynivåpanelet og hvilke land som deltar

Den marine hovedstaden

– Statsminister Erna Solberg har tatt en global lederrolle i forvaltningen av verdenshavene. Havforskningsinstituttet er glad og stolt over å stå som vertskap for konferansen som innleder dette viktige arbeidet, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Konferansen finner sted senhøstes, og Sissel Rogne mener den marine hovedstaden Bergen er et svært godt valg for den internasjonale samlingen.

– Regjeringen tenker stort – og det er inspirerende. Så vet vi også at vi her må vi jobbe på flere plan; globalt, regionalt og lokalt, sier Rogne.