Gå til hovedinnhold

Første norske snøkrabbetokt


Snøkrabbetokt starter, nett

Ann Merete Hjelset er bestandsansvarlig for snøkrabbe ved HI og skal være toktleder under snøkrabbetoktet. Her er hun sammmen med skipper Kjell Endresen (i midten) og havforsker Jan H. Sundet. (Foto: Gunnar Sætra)

I natt starter det første snøkrabbetoktet i regi av Havforskningsinstituttet. – Dette blir det første norske toktet hvor vi kun skal kartlegge snøkrabbe, sier toktleder og havforsker Ann Merete Hjelset.

Natt til lørdag 16. juni legger leiefartøyet «Prowess» fra kai i Tromsø og setter kursen nordover.

– Under dette toktet skal vi kartlegge området sørøst i fiskevernsonen ved Svalbard, forteller Hjelset.

Kartlegger utbredelsesområdet

Hjelset og kollegene hennes tar sikte på å kartlegge utbredelsesområdet til snøkrabba.

– Derfor kommer vi til å dekke andre områder enn der snøkrabbefartøyene vanligvis fisker. De setter teinene sine på steder hvor det er store krabbeforekomster. Vi skal operere i utkanten av de kjente krabbeområdene for å finne ut hvor langt vest og nord den har kommet. Vi legger ikke opp til å lange mengdeberegninger av snøkrabbebestanden etter dette toktet, forteller hun.

Snøkrabba sprer seg over større og større deler av Barentshavet. (Kart: Havforskningsinstituttet / Pinro)

Har spredt seg fra sørøst

Den første snøkrabbeobservasjonen i Barentshavet fant sted i 1996, på Gåsbanken. Deretter har arten spredt seg over store områder øst i Barentshavet.

– Fram til nå har vi kartlagt snøkrabbebestanden i forbindelse med økosystemtoktet som gjennomføres hver høst. Det er et omfattende tokt som tar sikte på å kartlegge Barentshavet «fra A til Å». Dette toktet er mer målretta mot snøkrabba og vil gi oss mer presis informasjon om bestanden, avslutter Hjelset.

Les også: Tilrår snøkrabbekvote på mellom 4.000 og 5.500 tonn

Leiefartøyet "Prowess" har allerede satt ut teiner på vegne av Havforskningsinstituttet.(Foto: M/S "Prowess")