Gå til hovedinnhold

Her finner du ressursoversikten for 2018


loddestim0

Lodde i Barentshavet og lodde ved Island og Øst-Grønland er to av bestandene du kan lese mer om i «Ressursoversikten 2018».

Fotograf: Maria Tenningen / Havforskningsinstituttet

Hvordan står det til med brislingen, silden og torsken i norske farvann? De og flere andre arter kan du lese mer om i «Ressursoversikten 2018».

Tidligere var «Ressursoversikten» en del av «Havforskningsrapporten», en rapportserie som nå er avsluttet. Havforskningsinstituttet har likevel valgt å fortsette med å gi en komprimert oppsummering av ressursene fordi bestandsovervåking og bestandsrådgivning er et kjerneområde for instituttet.

I «Ressursoversikten 2018» kan du lese om biologi, fordeling, tilstand og fiskeri for de kommersielt viktigste fiskeartene våre, i tillegg til noen arter som er lite utnyttet.

For de fleste bestandene er tilstanden god, men det er også noen bestander som er på et lav nivå og som må bør følges opp med tiltak for å bedre statusen.

Les hele rapporten her.