Gå til hovedinnhold

Milevis med kabel på bunnen skal gi ny havinnsikt


DSC04042

Offshorefartøyet Seven Viking til kai i Duskavika i Stavanger.

Fotograf: Endre Grimsbø/HI

23 kilometer med kabel og første del av havobservatoriet var på plass i 2015. Nå skal nye 37 kilometer kabel legges utenfor Vesterålen slik at ytterligere fire observasjonspunkter kan kobles på kabelen.

I dag går offshorefartøyet «Seven Viking» fra selskapet Subsea 7 Norway AS fra Dusavika i Stavanger for å legge kabelen på havets bunn utenfor Hovden i Vesterålen.

Observasjonspunktene, eller sensorplattformene som de kalles, utstyres med en rekke måleinstrumenter som ekkolodd, strømmåler og kamera, som kan følge med på livet i havet fra havbunnen og helt opp til overflaten. I tillegg er det planlagt å sette ut et femte punkt som ikke skal kobles på kabel, men overføre data via akustisk kommunikasjon.

Samlet vil observasjonssystemet strekke seg over hele kontinentalsokkelen utenfor Vesterålen og ned på 2500 meters dyp. 


Kabelen lastes om bord på "Seven Viking". Foto: Subsea 7 Norway

Snudd på hodet

Den vanlige måten for havforskerne å observere det som skjer i havet, er å sende forskningsfartøy ut med ulike måleinstrumenter som prøver å dekke havområdene så godt det lar seg gjøre. 

Ved å montere de samme måleinstrumentene på havbunnen, kan man kontinuerlig følge med på det som skjer i et valgt område. 

Kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen er svært viktig. 70 prosent av all yngel og egg fra de kommersielle norske fiskebestandene driver gjennom dette området. 

Ny innsikt

– Sanntidsdata fra havet sitt indre liv vil gi fundamental ny innsikt i marine prosesser og ny forståelse for marine økosystem. Vi kan også kvantifisere skreivandringen til og fra gytefeltene i Lofoten og knytte dette til dynamikk i havstrømmene. Vi kan få ny innsikt i hva driver planktonoppblomstringen og hvordan den virker på rekrutteringen av fisk, sier prosjektleder Espen Johnsen.


Den første delen av kabelene fra land til første observasjonsplatform er alt på plass. Nå skal resten av kabelen over legges. Kart: HI

Men først skal altså ytterligere 37 kilometer kabel legges på havbunnen av offshorefartøyet "Seven Viking". I neste omgang – trolig til neste år – skal sensorplattformene settes ned på havbunnen og kobles på kabelen. Dette anbudet var det selskapet IMARI AS sammen med Develogic Subsea Systems som fikk. 

LoVe vokser

Prosjektet heter Lofoten-Vesterålen Cabled Observatory (LoVe) og startet i 2013 med at Statoil og HI satte ut den første observasjonsplattformen ved et korallrev utenfor Hovden i Bø i Vesterålen. 

I 2015 fikk prosjektet 60 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd og en rekke nye prosjektdeltakere. Disse er Forsvarets forskningsinstitutt, Uni Research, Universitetet i Bergen, Statoil, Norges Fiskarlag, Universitetet i Tromsø, Sintef IKT, Christian Michelsen Research AS, NCE Subsea og Jacobs University Bremen.      

Les mer på: 
Prosjekttnettstedet til fase 1 av LoVe
Klart for neste fase av havobservatoriet i Vesterålen
Kontrakt til 33 millioner for havobservatorium
Forskningsrådet gir 60 millioner kroner til LoVe


Illustrasjon viser oppsett av observasjonsplattformen som er i drift. Illustrasjon Metas.