Gå til hovedinnhold

Hvordan påvirker taretråling fisk?


Illustrasjonsbilde - tareskog

Tareskog leverer mange økosystemtjenester og fungerer som leve-, oppvekst og fødeområde for rike samfunn av små og store dyr. Gjennom Kelpfish vil HI undersøke hvordan disse blir påvirket av taretråling. (Foto: Kjell Magnus Norderhaug/ HI)

Fotograf: K.M. Norderhaug, HI

Gjennom forskningsprosjektet Kelpfish vil Havforskningsinstituttet skaffe ny kunnskap om effektene av taretråling på fiskesamfunn.

I disse dager gjennomføres begrenset taretråling rundt Nordøyan i Trøndelag, i et område som har vært stengt for taretråling siden 2015. Her vil forskere fra Havforskningsinstituttet studere tareskogens fiskesamfunn før og etter taretråling og i et kontrollområde som ikke tråles.

Tareskog leverer mange økosystemtjenester og fungerer som leve-, oppvekst og fødeområde for rike samfunn av små og store dyr. Tråling av tare kan påvirke fiskesamfunnene som lever i tareskogen, men kunnskapen om dette er liten. En grunn til at fisk er vanskelig å studere i tett tareskog er liten synlighet mellom plantene.

Gjennom forskningsprosjektet Kelpfish vil Havforskningsinstituttet skaffe ny kunnskap om effektene av taretråling på disse fiskesamfunnene. Vi tester teknologi, bl.a. bunnstående ekkolodd og stereovideo, som skal fungere like godt i tett tareskog som i åpne trålfelt. Nye metoder kombineres med tradisjonelle metoder som teinefiske og suppleres med undersøkelser om tare og det øvrige økosystemet.

Kjell Magnus Norderhaug senker en stereovideorigg ned i tareskogen, mens Sebastian Bosgraaf står til rors. Stereovideofilming gir «dybdesyn» som gjør det mulig å måle avstander og lengder på fisk. (Foto: Jonas Thormar / HI)