Gå til hovedinnhold

Fortsatt lave nivåer av kvikksølv ved Fedje


brosme

Brosme er en av artene som har vært med i overvåkningen ved Fedje helt siden starten. Det er funnet kvikksølvnivå over grenseverdien i 15 relativt store brosmer, men nivået er på linje med målinger gjort for resten av Vestlandet.  

Bortsett fra i brunmat av krabbe er det ikke funnet forhøyede nivåer av kvikksølv i sjømatprøver tatt ved ubåtvraket U-864 vest av Fedje.  

Det viser en nylig publisert rapport fra Havforskningsinstituttet. Prøvene er tatt i 2016, og har gått gjennom grundige tester.

Flere arter er undersøkt  

– Det som er spesielt med overvåkningen i 2016 er at vi undersøkte mange flere arter. Vanligvis har vi bare tatt prøver av brosme og krabbe med teiner, men i 2016 brukte vi trollgarn og fisket etter lange, torsk, lyr, lusuer, sei, skjellbrosme, hågjel, svarthå, havmus, trollkrabbe og blyantkråkebolle, forteller forsker Sylvia Frantzen, som har ledet arbeidet med rapporten.

Tidligere år er det kun fisket med teiner. I undersøkelsen i 2016 ble det brukt trollgarn, og fisket på flere arter i tillegg til brosme og krabbe. 

Kvikksølv i brosme

Analysene viser at femten av 92 brosmer hadde kvikksølvnivå over grenseverdien for mattrygghet. Disse var alle relativt stor fisk, og kvikksølvnivået i denne fisken var ikke høyere enn bakgrunnsnivå for kysten av Vestlandet. Annen fisk og klokjøtt av krabbe hadde kvikksølvnivåer under gjeldende grenseverdier.

Sylvia Frantzen forteller at resultatene fra mange års overvåkning tyder på at kvikksølvforurensningen i sedimentet ikke blir tatt opp i filet av fisk eller klokjøtt av krabbe.

Ikke påvirket av fylling

Prøvene med trollgarn ble tatt i mai og september, før og etter at Kystverket la en støttefylling nedenfor vraket. Den ordinære prøvetakingen med teiner ble gjennomført i august.

– Det er ikke noe som tyder på at arbeidet med fyllingen har ført til økt innhold av kvikksølv i organismene rundt vraket, sier Sylvia Frantzen.