Gå til hovedinnhold

Mesopelagisk fiskeri: Muligheter og begrensninger     


HI 027802

Lysprikkfisk er, sammen med laksesild og laksetobis, den største bestanden av mesopelagisk fisk i Norskehavet. Bildet illustrerer noe av utfordringen med slik dypvannsfisk; de er ofte små og går fort i stykker . 

Fotograf: Rupert Wienerroither

Det finnes trolig 10 000 millioner tonn mesopelagisk fisk i verdenshavene – 100 ganger mer enn mengden av villfisk som høstes hvert år. 

Høsten 2016 tok Havforskningsinstituttet (HI) et mesopelagisk initiativ. Målet er å undersøke om og hvordan det er mulig å drive et storskala, bærekraftig fiskeri på mesopelagiske ressurser i nær fremtid.

Må forvaltes bærekraftig

I dag var satsingen tema på et nordisk næringslivs- og forskningsseminar på NASF-konferansen på Bryggen. Under overskriften «Mesopelagic Initiative; Mobilising a global Resource» presenterte Innovasjon Norge og HI status for forskningen, mulighetsrommet for næringslivet og forvaltningsutfordringer knyttet til et fremtidig mesopelagisk fiskeri. Blant foredragsholderne var forsker fra HI og andre marine forskningsinstitutt og representanter fra Norges forskningsråd, Fiskeridirektoratet og Nordisk ministerråd.

Havforskningsdirektør Sissel Rogne fortalte om "Mesopelagisk initiativ" som instituttet tok høsten 2016. Satsingen integreres i både nasjonale og internasjonale tokt. (Foto: Torny Aarbakke)   

Biodiversitet og økosystemforståelse

Havforskningsdirektør Sissel Rogne er tydelig på hva som er premissene for at fiskerier på disse dypene kan bli en ny næringsvei.

– Vi må være trygge på at utnyttelsen er bærekraftig – både i et økonomisk og økologisk perspektiv. Det er helt grunnleggende for en bærekraftig høsting at vi sikrer oss god kunnskap om biodiversiteten i det mesopelagiske dyresamfunnet og hvilken rolle de ulike artene spiller i havøkosystemene.