Gå til hovedinnhold

Oppdaget flenge i not, men ingen tegn til rømming


kjersti

Forskningsstasjon Matre

Fotograf: Ole Folkedal

Ved anlegget vårt på Matre ble det Skjærtorsdag ettermiddag observert en ca. 40 cm lang flenge i not på ca. 22 meters dyp. Tiltak ble umiddelbart iverksatt ved å sette ut gjenfangstgarn og bestille dykker for å reparere skaden.

Ifølge videoobservasjoner ser man at laksen stimer fint rundt i merden, uten mistanke om eller tegn til rømming. Lokal fisker er forespurt om han kan supplere med ytterligere fisking i nærområdet.

Ifølge beredskapsplan ble Fiskeridirektoratet varslet av stasjonsleder og ca en time senere bekreftet at dykkerfirma var på vei. Lokalt beredskapsteam er nedsatt og følger situasjonen. Hendelsen fant sted ved lokalitet Smørdalen.