Gå til hovedinnhold

Signerte fornya forskningsavtale


Undertegner protokoll

Forskningsdirektørene Jevgenij Sjamraj (Pinro) og Geir Huse signerer forskningsavtalen. (Foto: Gunnar Sætra)

Havforskningsinstituttet og Pinro signerte i dag en fornya utgave at den norsk-russiske havforskningsavtalen. Denne uka har norske og russiske havforskere hatt arbeidsmøte i Tromsø.

Havforskningsavtalen er en del av den norsk-russiske fiskeriavtalen, og den oppdateres hvert år.

– Dette er en mer detaljert utgave av forskningsdelen som den norsk-russiske fiskerikommisjonen har utforma, sier forskningsdirektør Jevgenij Sjamjaj ved det russiske havforskningsinstituttet Pinro i Murmansk.

Forskningsdirektør Geir Huse i Havforskningsinstituttet sier avtalen er en konkret årsplan for prosjektene de to instituttene skal gjennomføre sammen i året som kommer.

Norske og russiske havforskere har et omfattende samarbeid. Blant annet gjennomfører de omfattende fellestokt i Barentshavet, samordner metodikk, utveksler data og gir årlige råd om hvor mye fisk som kan fanges i Barentshavet.