Gå til hovedinnhold

Skryt til MAREANO-programmet


rosa og gule koraller på havbunnen

GRØNT: Korallrev er forbudsområder. 

Fotograf: Arkiv/HI

MAREANO fungerer godt for sine viktigste brukere. Produktene oppleves som relevante, brukervennlige og tilgjengelige, framgår det i en brukerevaluering av kartleggingsprogrammet.

Det er analyseselskapet Oxford Research som har gjennomført undersøkelsen av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen.

- I all hovedsak oppfyller programmet sitt primære formål. Nytten av produktene er stor, særlig i arbeidet med forvaltningsplaner, men også i forskningssammenheng. Produktene oppleves som relevante og presise, og er stort sett tilpasset de viktigste brukernes behov, heter det i brukeevalueringen.

Det er særlig kartproduktene, samt rapporter og til dels analysedata, som brukes av mange. Også dybdekart og biologiske produkter blir brukt av flere aktører, etterfulgt av produkter innenfor geologi og menneskelig påvirkning av havbunnen.

Les mer om undersøkelsen på MAREANO sin nettsider.