Gå til hovedinnhold

Teller fisk i Afrika – for å sette sjømat på «bordet»


Fisk på marked i Ghana DSCF

En røykt vestafrikansk ilisha på markedet i Techiman i Ghana.

Forskere fra Havforskningsinstituttet kartlegger nå fisk som fiskes og spises i Afrika. Målet med arbeidet er at fisk endelig skal bli en del av ernæringspolitikken i verden.

Befolkningsvekst, klimaendringer og press på naturressurser har de siste årene satt matsikkerhet høyt på dagsorden internasjonalt og i Norge. Men når det snakkes om hvordan verden skal ha nok og riktig mat til en økende befolkning, glemmes ofte sjømaten.

– Fisk regnes ikke som mat i noen som helst strategier – ikke en gang i Norge, sier Marian Kjellevold, forskningssjef for seksjonen Matsikkerhet og ernæring ved Havforskningsinstituttet (HI).

Hun viser blant annet til at det i Norge er mange som har for lite av det viktige mikronæringsstoffet jod. Likevel nevnes ikke fisk som en del av løsningen, selv om vi vet at for eksempel torsk er en av de beste kildene til næringsstoffet vi har i det norske kostholdet, forteller Kjellevold.

– Hvis fisk skal være med i matstrategier, trenger vi mer kunnskap om næringsstoffer, sier hun.

Kartlegger med «Dr. Fridtjof Nansen»

Derfor jobber forskere ved Havforskningsinstituttet systematisk for å samle inn data om næringsstoffer i fisk. Dette gjør de blant annet på forskningsfartøyet «Dr. Fridtjof Nansen», som er på tokt rundt Afrika.

– Vi har med folk på hvert tokt som tar prøver til analyser av næringsstoffer, som jod. Vi fokuserer på artene som har størst betydning i kostholdet lokalt, sier Kjellevold.

I tillegg til å ta opp fisk fra havet utenfor Afrika, gjør Kjellevold og forskere fra HI også en innsats på land. Hun er involvert i et prosjekt som ser på sjømat i Ghana. For å kartlegge hvilke fiskearter lokalbefolkningen spiser, reiser hun og kollegaene rundt på markeder og registrerer hvilke arter de finner og hvordan fisken tilberedes. Dette brukes til å lære mer om sjømatkonsumet i landet, og i tillegg hjelper det forskerne til å finspisse hvilke arter de tar prøver av.

Forskningssjef Marian Kjellevold (t.v.) og stipendiat Astrid Elise Hasselberg teller fisk på det lokale markedet i Techiman i Ghana.

Arbeidet i Ghana skal Kjellevold snakke om under dagens seminar om bærekraftig sjømat under North Atlantic Seafood Forum, verdens største sjømatkonferanse som arrangeres i Bergen denne uken.

Tiåret for ernæring

I 2016 begynte FNs tiår for ernæring, og i 2021 begynner FNs tiår for havforskning.

– Tiåret for ernæring vil dermed overlappe med tiåret for havforskning. Det passer veldig godt, siden havet er et viktig matfat som inneholder mange av de viktige næringsstoffene som store deler av verdens befolkning mangler, sier Livar Frøyland, programleder ved HI.

I tillegg til jod, er fisk og sjømat gode kilder til viktige næringsstoffer som vitamin D, marint omega-3, vitamin A, vitamin B12, selen og marine proteiner.

– Så nå skal vi arbeide hardt for å få sjømat inn i den globale ernæringspolitikken, sier Frøyland.