Gå til hovedinnhold

– Må handle i dag for rene hav i morgen


erna og sissel

Statsminister Erna Solberg og havforskningsdirektør Sissel Rogne. Her fra statsministerbesøk på vår forskningsstasjon på Austevoll i fjor. Foto: Stine Hommedal/Havforskningsinstituttet

Under havkonferansen i Bergen samles haveksperter fra hele verden rundt samme bord. Statsminister Erna Solberg mener det er på høy tid å gjøre handling ut av ord for rene og rike verdenshav.

– Havet har et enormt potensial for å møte verdens ressursbehov, skape arbeidsplasser og bidra til økonomisk og sosial utvikling. Får å få til dette må havet forvaltes på en bærekraftig måte, sier statsminister Erna Solberg.

På G7-møtet i sommer lanserte statsministeren at regjeringens store havkonferanse «Science for Ocean Actions» skal holdes i Bergen 20. – 21. november. Havforskningsinstituttet er vertskap.

Kunnskap for god havforvaltning

Konferansen samler 135 haveksperter fra 49 land som skal gi sine innspill til statsminister Solberg sitt havpanel om hva som er viktig å ta tak i her og nå.   

– Forskning og kunnskap må ligge til grunn for god forvaltning av havet. Verdenshavene er under press, og vi må ha kunnskap for å ta de gode beslutningene, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Tema under konferansen spenner fra mangroveskog til de store havdyp, fra antibiotikaresistens til de store klimautfordringene. Forskerne skal diskutere både muligheter og utfordringer i de store havområdene.

Viktig bidrag til havpanelet

Erna Solberg leder nå det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi der regjeringssjefer fra 12 kyststater deltar. Havkonferansen i Bergen blir et viktig bidrag til panelets arbeid fremover.

Havpanelet skal trekke på den beste forskningen i verden på en rekke havrelaterte områder, og munner ut en sluttrapport som skal legges frem for FN i 2020.