Gå til hovedinnhold

Fregattulykken: Dette vet vi om miljøforholdene ved Sture


45054804064 a795b8e29d o

KNM Helge Ingstad. Foto: Kystverket

HI-forskere har laget en kunnskapsoversikt over miljøforholdene nært Stureterminalen. HI vurderer det slik at det ikke er behov for nye miljøundersøkelser etter fregattulykken, med mindre det skjer nye utslipp. 

HI har basert oversikten på informasjon fra to tidligere hendelser når instituttet har vurdert behovet for nye miljøundersøkelser etter kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og et tankskip. 

Vurderingene er gjort på forespørsel fra Kystverket. 

De to tidligere hendelsene er havariet av M/S Server og M/S Full City. 

Siden det allerede finnes god informasjon om miljøforholdene i nærområdet til havaristen, vurderer HI det slik at det ikke per nå er nødvendig med nye miljøundersøkelser i området. 

Relativt flyktig drivstoff 

 – Utslippet fra KNM Ingstad er foreløpig begrenset til om lag 10 kubikkmeter, sier forskningssjef for miljøkjemi ved HI, Jarle Klungsøyr.  

– Slikt drivstoff er relativt flyktig og forventes å fordampe til atmosfæren eller blandes ned i sjøvann i løpet av relativt kort tid, det er snakk om dager, sier Klungsøyr. 

– Men dersom bunkers fra KNM Helge Ingstad, på totalt 380 kubikkmeter marin diesel (MDO) skulle bli sluppet ut, vil det utløse et behov for mer omfattende undersøkelser. 

Les også: Beredskap ved HI etter fregattulukka

Dette er våre vurderinger: 

Vannmasser: Det finnes tilgjengelig informasjon om nivåene av oljekomponenter i sjøvann og verdiene er stor sett lave. 

Plankton: Plantontrekk tas i hovedsak for å kartlegge forekomsten av sårbare livsstadier til fisk og skalldyr (egg, larver). På denne tid av året er det svært lave forekomster av slike ressurser ved havaristen, innhenting av nye prøver ansees derfor å være unødvendig. 

Sediment: Det finnes gode data på bakgrunnsnivåer i marine sedimenter fra kystsonen. Tidligere miljøundersøkelser ved Stureterminalen vil forhåpentligvis belyse dette punktet på en god måte. HI har bedt om å få tilgang på rapporter fra miljøundersøkelser tidligere gjort ved terminalen.

Fisk og skjellprøver: Det er nå tatt prøver av laks fra 7 oppdrettsanlegg i områdene ved Stureterminalen. Analyser av oljekomponenter i filet vil gi et godt bilde på dagens bakgrunnsnivåer og gi informasjon om fiskens kvalitet er negativt påvirket. 

I villfisk har vi gode data som viser at bakgrunnsnivåene av oljekomponenter og PAH er svært lave og neglisjerbare. Gode data er tilgjengelig som viser bakgrunnsnivåer i blåskjell fra norske kystområder. 

Media kan ta kontakt via vår pressetelefon 400 22 999.