Gå til hovedinnhold

Varm sommer kvelte sørlands-tare


Collage

Der sukkertaren forsvinner, tar trådalger (t.h.) over.

Fotograf: Stein Fredriksen / HI

Årets hete sommer tok knekken på opptil halvparten av sukkertaren på Havforskningsinstituttets målestasjoner i Skagerrak.

Gjennom hele sommeren har havforskerne merket og målt sukkertare i Skagerrak. De har vært vitne til en omfattende taredød langs over fire mil med sørlandskyst fra Homborsund til Tromøy. Siden april har mellom 20 og 50 prosent av taren på målestasjonene dødd.

– Dette er uvanlig høye tall, sier havforsker Karen Filbee-Dexter.

Ga pekepinn på fremtiden

Vanntemperaturen var i sommer også uvanlig høy. I Flødevigen målte HI sin måler ny rekordtemperatur for mai på 19,6 grader celsius.

(LES OGSÅ: Aldri har det vært så høye badetemperaturer i Sør-Norge i mai)

– Vannkvaliteten var likevel god på grunn av lite nedbør og avrenning fra land. Sommeren har dermed latt oss studere hva slags konsekvenser oppvarming av havet kan ha, fortsetter Filbee-Dexter.

Det har tidligere vært antatt at tap av sukkertare i Skagerrak har skjedd i år med høy sommertemperatur sammen med overgjødsling av kystvannet. Årets «fine» sommer har vist at temperatur alene kan føre til sukkertaredød.

Stress og konkurranse fra andre alger kan være årsaker til at taren dør.

Skjer i flere varme kystområder

– Vi ser at høy sommertemperatur trolig er den største enkeltfaktoren for taredød. Det vi ikke vet er hvorfor taren får problemer med å vokse opp igjen i flere år etter slike episoder, forteller havforskeren.

Gjennom flere år har havforskerne sett at det blir mindre sukkertare, ikke bare i Skagerrak, men i kystområder over hele verden med rask havoppvarming.

Karen Filbee-Dexter kommer selv fra arktiske Canada, men jobber nå ved Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen. Der har et team av forskere fra Norge, USA og Australia nå samlet seg for å studere hvordan klimaendringer påvirker kysten vår. 

Vil finne ut hvorfor taren ikke kommer tilbake

– Tareskogene våre er viktige økosystemer. De gir mat og leveområder til fisk og sjøfugl. Når de forsvinner, er det grunn til å rope varsko, sier hun.

Gjennom flere feltforsøk vil forskerne nå undersøke hvorfor taren får problemer med å komme tilbake i områder der den har dødd etter varmeperioder.

Havforskerne målte sukkertaren på faste stasjoner fra Homborsund til Tromøy gjennom sommeren. (Foto: Stein Fredriksen / HI)