Gå til hovedinnhold

HI leder Norges globale nettverk for matsikkerhet


Nettverk Roma 2 4

Nettverksgruppen er samlet i Roma i dag. Fra venstre: Marian Kjellevold (HI), Anita Utheim Iversen (NFD), Livar Frøyland (HI) og Maria Wik Markus (HI). Fotograf: Havforskningsinstituttet.

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet leder Havforskningsinstituttet et nyopprettet globalt nettverk for matsikkerhet og ernæring. I nettverket står sjømatens betydning for mat- og ernæringssikkerhet i fokus.

– I fremtiden vil verdens befolkning vokse. Matsikkerhet handler om at det skal være nok mat, og at maten vi mennesker skal spise er trygg og inneholde de næringsstoffene vi trenger. Her kan mat fra havet spille en viktig rolle, forteller forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet Gro-Ingunn Hemre.

Norge satser på hav

Regjeringen vil at Norge skal ta en internasjonalt ledende rolle i havspørsmål. Etter forespørsel fra verdens helseorganisasjon (WHO) og FN sin komite for matsikkerhet (FAO / CFS) har Norge nå opprettet nettverket “Global Action Network - Food from the Oceans and Inland Waters for Food Security and Nutrition”.  

Havforskningsinstituttet har fått i oppdrag å lede nettverket, og være kunnskapsleverandør på hvordan sjømat fra verdenshavene kan bidra.

– Kunnskap og forskning er fundamentalt for en bærekraftig forvaltning av havet, sier Gro-Ingunn Hemre.

I dag møtes representanter fra hele verden i Roma for å starte arbeidet i nettverksgruppen.

Sjømat fra verdenshavene kan bidra

FN har erklært at tiåret 2016-2025 for ernæringstiåret. Innen 2050 vil verdens befolkning øke til 9,7 milliarder mennesker. Det betyr at også matproduksjonen må øke.

– I det nyopprettede nettverket skal representanter fra mange FN-land jobbe sammen med hvordan mat fra havet kan høstes bærekraftig, og bidra til bekjempelse av underernæring i verden, sier Hemre.

I dag er 821 millioner mennesker underernært. Flere land mangler kunnskap om sjømatens innhold av flere av livsviktige næringsstoffer, som blant annet jod, jern, vitamin D, vitamin A og flere.

HI bidrar med viktig kunnskap

En del av Havforskningsinstituttets samfunnsoppdrag er å bidra med kunnskap og råd om sjømatens betydning i et ernæringsperspektiv, både nasjonalt og globalt.  

– Vi bygger kunnskap om marine næringsstoffers betydning for vår helse, og undersøker om sjømaten er trygg å spise. Gjennom Nansenprogrammet kartlegger HI også hva sjømaten inneholder i global sammenheng. Denne kunnskapen viktig for å kunne lage gode strategier for riktig ernæring, forklarer Gro-Ingunn Hemre.

Hemre forteller videre at nettopp denne kunnskapen blir et viktig bidrag inn i nettverksgruppens arbeid.