Gå til hovedinnhold

Kjønnsmodning kan gi problemer i moderne smoltproduksjon


Oppdrettslaks utvokst2

Per Gunnar Fjelldal viser frem en kjønnsmoden hannlaks. Foto: Anna Wargelius

Unge hannlaks som blir utsatt for kontinuerlig lys og høy temperatur mens de fremdeles lever i ferskvann, kan starte kjønnsmodningen. Det er en ulempe ved produksjon av stor laksesmolt i oppdrettsnæringen.

Når en ung laks blir smolt, betyr det at den har tilpasset seg til å leve i sjøvann. Etter hvert som det har blitt ønskelig å ha oppdrettslaks en kortere periode i sjø for å unngå lakselus, har det blitt vanlig å produsere stor smolt.

– En vill laksesmolt setter kursen ut av elvene og mot oppvekstområdet i havet i denne perioden, mens en oppdrettssmolt blir overført til merd i sjøen, forklarer Per Gunnar Fjelldal som er forsker ved Havforskningsinstituttet.

Det har lenge vært hevdet at smoltutvikling og kjønnsmodning hos laks ikke kan skje samtidig.

– Resultatene våre viser at begge prosessene kan starte og skje parallelt hos oppdrettshanner. Forutsetningen er stor smolt, høy vanntemperatur og kontinuerlig lys, sier han.

Tilsynelatende flott fisk

– Smolt som har startet på kjønnsmodningen ser veldig stor og flott ut, men etter kort tid vil den tape tilvekst, sier Fjelldal.

Kjønnsmodning er også et velferdsproblem i matfiskproduksjon. I naturen vil kjønnsmoden laks vandre tilbake til ferskvann for å gyte. I oppdrett får kjønnsmoden fisk som holdes i merd i sjøvann problemer med å regulere saltbalansen.

Øverst: umoden smolt, nederst: hannsmolt som har begynt å kjønnsmodne. Foto: Per Gunnar Fjelldal

Styrer smoltstørrelsen med lys og temperatur

For at oppdrettslaksen skal være en kortere periode i sjøen, har det blitt vanlig å styre veksten til den unge laksen med lys og temperatur.

– Det er for tiden en trend å produsere stor smolt i oppdrettsnæringen, gjerne i resirkuleringsanlegg med relativt høye temperaturer, forteller Fjelldal.

Oppdretterne ønsker å bruke stor smolt siden det korter ned produksjonstiden i merd i sjøvann. Dermed blir tidsrommet oppdrettslaks er i kontakt med lakselus redusert.

– «Smoltmodning» er et potensielt problem ved produksjon av stor smolt. Derfor er det viktig å følge med på modningsstatus, spesielt hos hannfisk, i slik produksjon, sier Fjelldal.

Smolt
Denne hannlaksen begynte å kjønnsmodne under smoltifiseringen. Bildet er tatt seks uker etter at den ble overført til sjøvann. Foto: Per Gunnar Fjelldal

Ingen konkrete tiltak

Foreløpig har ikke forskerne noen løsninger på det mulige problemet med smoltmodning.

– Vi har ingen konkrete tiltak for å hindre eller stoppe smoltmodning ved produksjon av stor smolt i oppvarmet vann. Ut fra det vi vet, kan lysperiode, genetikk og store miljøendringer være mulige faktorer, sier han.

Villfisk kan også kjønnsmodne tidlig

Også ville hannfisk kan starte på kjønnsmodningen før de blir smolt, men da gjelder det kun en liten del av bestanden. Disse blir dverghanner og lurer seg med på gyteplassene i konkurranse med de fullvoksne hannlaksene. Hunnlaks må bli større en hannlaks før de kan begynne kjønnsmodningen, og et potensielt problem med kjønnsmodning i smoltproduksjon er derfor spesielt for hanner.

Om prosjektet

Arbeidet er finansiert av Forskningsrådet og inngår i prosjektet «Understanding postsmolt maturation in Atlantic salmon in the context of new, closed production systems» (prosjektnummer 254870).

Referanse

Per Gunnar Fjelldal, Rüdiger Schulz, Tom O. Nilsen, Eva Andersson, Birgitta Norberg, Tom Johnny Hansen (2018). Sexual maturation and smoltification in domesticated Atlantic salmon (Salmo salar L.) – is there a developmental conflict? Physiological Reports 6(17): e13809. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6119700/pdf/PHY2-6-e13809.pdf