Gå til hovedinnhold

Dialogmøte om pelagiske bestander


Makrellen og silda har vært jevnstore i mange hal i nordlige Norskehavet Foto Leif Nøttestad

Fredag 5. oktober er det dialogmøte i Faglig utvalg for ressursforskning. Tema for møtet er bestandsrådgivning – med spesielt fokus på kolmule, makrell og nvg-sild.

Faglig utvalg for ressursforskning (FUR) ble opprettet i 2015, og er et formelt forum for diskusjon, erfaringsutveksling og deling av kunnskap for forskere fra Havforskningsinstituttet og fiskerinæringen. Fiskerinæringen er representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører. FUR møtes to ganger i året, og Havforskningsinstituttet fungerer som sekretariat for utvalget.

Meld deg på dialogmøtet her.  

Agenda

09.30     Kaffe og registrering

10.00    Innledning - Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag – leder FUR

10.10    Havforskningsinstituttets bestandsrådgivning – Geir Huse, Havforskningsinstituttet

10.20    Presentasjon av bestandsråd for kolmule – Åge Høines, Havforskningsinstituttet

10.40    Presentasjon av bestandsråd for makrell – Aril Slotte, Havforskningsinstituttet

11.00    Diskusjon – ordstyrer Kjell Ingebrigtsen

1200–1245 Lunsj

12.45    Presentasjon av bestandssituasjonen og nye høstingsregler for nvg-sild – Erling Kåre Stenevik, Havforskningsinstituttet

13.05    Diskusjon – ordstyrer Kjell Ingebrigtsen

14.00    Møte slutt