Gå til hovedinnhold

Lite oljesøl etter fregattgrunnstøtting


DSC00366

HI-forsker Vivian Husa på feltarbeid ved Hanøytangen for å samle inn skjell til olje-analysene. Foto: Stine Hommedal/HI

Forurensningen fra KNM Helge Ingstad har ikke spredt seg ut over et større område. Forskerne forventer at miljøtilstanden blir normalisert i løpet av kort tid. 

Den norske fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte i Hjeltefjorden, nord for Stureterminalen i Øygarden kommune i Hordaland klokken 04.02, torsdag 8. november.

KNM Helge Ingstad grunnstøtte i fjæresteinene samme morgen.

Samme dag etablerte Kystverket en statlig oljevernaksjon for å begrense miljøskadene etter grunnstøtingen. Vi på Havforskningsinstituttet (HI) har vært en del av denne beredskapen.

Sjekket blåskjell for oljesøl 

Da fregatten ble hevet, ble den først slept til Hanøytangen i Askøy kommune, der den ble løftet opp på lekter, før den ble fraktet til Haakonsvern.

Den statlige oljevernaksjonen ble avsluttet i det fregatten kom frem til Haakonsvern 3. mars, men Kystverket satte i gang miljøundersøkelser for å kartlegge eventuelle miljøkonsekvenser av operasjonen. 

HI har i den sammenheng analysert blåskjell fra området ved Sture terminal, der fregatten havarerte.  

–  Blåskjellene ble satt ut i bur juli 2018 av Fishguard i forbindelse med rutineovervåking. Prøvene ble sanket i januar, forteller forskningssjef Jarle Klungsøyr, som har ledet HI sin del av operasjonen. 

–   Da fregatten ble hevet ved Hanøytangen var det noe oljesøl som kom ut fra havaristen. Derfor har vi på HI også sanket inn blåskjell fra fem ulike stasjoner i det området. 

Høye verdier bare ved en lokalitet 

Analysene er nå klare. Prøvene fra områdene rundt den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad viser stort sett lave nivåer. 

–   Vi har funnet økt nivå av oljekomponenter (PAH) ved en av lokalitetene ved Sture, sier Klungsøyr. –  Forurensningen ved denne er lokal, og har ikke spredt seg utover et større område. 

–   Derfor forventer vi at miljøtilstanden i området kommer tilbake til det normale i løpet av relativt kort tid.