Åpent møte: Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019

laks i oppdrett

Havforskningsinstituttet inviterer til åpent møte i forbindelse med publiseringen av Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019 mandag 9. desember.

Tid: mandag 9. desember kl. 12.00-13.30
Det blir enkel servering fra kl. 11.30. 
Sted: Pynten i Nordnesparken, Bergen (se veibeskrivelse under)
 
Presentasjonen blir sendt direkte:

Program:

11.30 – Enkel servering i møtelokalet
12.00 – Introduksjon (forskningsdirektør Geir Lasse Taranger)
12.05 – Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2019  (redaktør Ellen Sofie Grefsrud)
12.30 – Miljøeffekter ved bruk av villfanget leppefisk i fiskeoppdrett (forsker Nina Sandlund)
12.45 – spørsmål og diskusjon

Finn veien til møterom Pynten

Kart til Pynten:
 
Se veiforklaring eller be om kart i Havforskningsinstituttet sin resepsjonen (Nordnesgaten 50):