Gå til hovedinnhold

Får EU-midler til storsatsing på Atlanterhavet


Mette Skern Mauritzen

Mette Skern-Mauritzen er strålende fornøyd med den tidlige «julegaven» fra EU.

Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

For første gang skal forskere gjøre en helhetlig økosystemvurdering av Atlanterhavet. Det nye prosjektet har nettopp fått innvilget støtte fra EU.

– Vi gjør allerede slike helhetlige økosystemvurderinger for ulike regioner, som Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen, sier Mette Skern-Mauritzen, forskningssjef ved Havforskningsinstituttet (HI).

– Men dette er første gang det gjøres på atlanterhavsskala.

Skern-Mauritzen skal, sammen med forsker Pål Buhl-Mortensen ved HI, lede deler av et nytt prosjekt som nettopp har fått tilslag på støtte fra EU. Forskerne skal gjøre det som på fagspråket kalles en helhetlig økosystemvurdering av Atlanterhavet.

– Vi søkte om 11,5 millioner euro for hele prosjektet, men hvor mye vi ender opp med å få fra EU finner vi ut i januar etter forhandlinger og kontraktsignering, sier hun.

Mer sårbare med klimaendringer

Forskerne skal se på konsekvenser av menneskelig påvirkning på de marine økosystemene, i sammenheng med klimaendringene.

– De marine økosystemene kan bli mer sårbare for menneskelig påvirkning når de samtidig utsettes for klimaendringer, sier Skern-Mauritzen.

Når vi forvalter menneskelig aktivitet, har vi ofte et sektorfokus. Vi ser altså på aktivitet som petroleumsvirksomhet, fiskeri, transport, gruver og akvakultur hver for seg.

– Men de ulike sektorene kan påvirke de samme delene av økosystemet, så derfor må vi sette det i et større, mer helhetlig perspektiv for å se om den totale belastningen er bærekraftig, sier forskningssjefen.

– Dette er en av de største faglige utfordringene innen marin forskning og forvaltning. Det er derfor fantastisk at vi nå får mulighet til å jobbe med dette i et stort internasjonalt team, legger hun til.

Ser etter nye muligheter

Det nye prosjektet skal også se etter nye muligheter for marine ressurser og marine næringer.

– Dette kan for eksempel dreie seg om høsting lavere i næringskjeden, utvinning av nye mineraler eller vindmøller og akvakultur til havs, sier Skern-Mauritzen.

Det nye prosjektet ledes fra Danmark, og er et samarbeid mellom 34 partnere fra Sør-Afrika i sør til Norge i nord. Prosjektet skal pågå mellom 2020 og 2024.