Gå til hovedinnhold

Global oppvarming - hett tema


KLimaendringer2

– Det publiseres en vitenskapelig rapport om klimaendringer hvert 25. minutt, konstaterer klimaforsker Knut Yngve Børsheim på Havforskningsinstituttet. 

Nylig var han på møte i Durban, Sør-Afrika, med de andre hovedforfatterne i arbeidsgruppe 2 av FNs neste klimarapport (IPCC), et møte som samlet ca. 300 internasjonale klimaeksperter. 

Mens første arbeidsgruppe ser på den globale utviklingen for de fysiske klimaendringene, vurderer arbeidsgruppe to risiko, sårbarhet og tilpasninger til trusler som klimaendring fører med seg. Den tredje arbeidsgruppen har den utfordrende oppgaven å sammenfatte all kunnskapen. 

Og for å kunne beskrive endringene, må deltakerne i arbeidsgruppene følge med på de vitenskapelige publikasjonene på tema. Børsheim har søkt på «climate change» i søkemotoren Web of Science, som er forskernes versjon av Google. Det gav over 110 000 treff de siste fem årene, noe som altså blir en publikasjon hvert 25. minutt. 

Med så høy publikasjonsrate er det svært krevende for hver enkelt klimaforsker å få med seg alt som publiseres. Det må en arbeidsdeling til.

– Den enkelte må fokusere på et smalt segment. Å følge med i større bredde er særdeles krevende, sier Børsheim. 

Arbeidet skal være ferdig i 2022 og ende opp med en rådgivende rapport som blir den sjette i rekken fra IPCC. 

Mikrobiolog Børsheim er blant 220 hovedforfattere som bidrar til rapporten. Blant disse er også økolog Mette Skern-Mauritzen og fiskerioseanograf Geir Ottersen fra Havforskningsinstituttet.