Gå til hovedinnhold

Feil i bestandsberegning for nordsjøsei


HI 041106
Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har oppdaget en feil i modellen som brukes til å beregne seibestanden i Nordsjøen.

I 2016 gjorde ICES en metoderevisjon av bestandsberegningsmodellen for sei i Nordsjøen. ICES har oppdaget at en feil da ble innført i modellen. 

Feilen har resultert i at mengden sei ble overvurdert og påfølgende kvoteråd for høye. Dette har trolig gitt noe overfiske i 2017 og 2018. Seibestanden er likevel på et trygt, biologisk nivå.

ICES vil nå gjennomføre en ekstraordinær metoderevisjon for sei i Nordsjøen for eventuelt å gi et revidert kvoteråd for 2019. Dette er planlagt ferdig i løpet februar.