Gå til hovedinnhold

Torskemysteriet ved Jan Mayen er løst


HI 007729

Ved hjelp av analyser av øresteiner og DNA-et til torsken kunne forskerne konkludere med at det var en miks av barentshavtorsk og islandstorsk. Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet

Nå vet forskerne hva slags torsk som ble funnet ved Jan Mayen i fjor høst. Både analyser av øresteiner og genetiske analyser viste at det var både barentshavstorsk og islandstorsk.

I september i fjor fikk Havforskningsinstituttet prøver av torsk som var tatt av fiskebåten «Loran» ved Jan Mayen i sommer, et område der man vanligvis bare finner små mengder med torsk. Nå har forskerne ved HI analysert prøver fra dette fisket tatt på seks ulike posisjoner.

– Av 86 fisk var 82 stykker over 65 cm og minst ni år gamle, og det var både barentshavtorsk og islandstorsk, sier Bjarte Bogstad, forsker og bestandsansvarlig for torsk i Barentshavet ved HI.

Skal fiske etter torsk i 2019

Da torsken ved Jan Mayen ble funnet i fjor dukket det opp flere spørsmål. Hadde fiskerne funnet en ny torskebestand? Tidligere har det kun vært minimalt med torskefiske i området.

 Flere faggrupper ved HI har vært involvert i arbeidet som har bestått i både DNA-analyser og lesing av fiskens øresteiner. Øresteinene, eller otolittene, kan fortelle mye om livet til torsken.

– Det var godt samsvar mellom de to metodene, men andelen av barentshavstorsk var størst i de genetiske analysene, sier Bogstad.

I 2019 skal det gjennomføres et begrenset kartleggingsfiske etter torsk i Jan Mayen-sonen. Mesteparten av dette området er for dypt for torskefiske.

Les også: Hva slags torsk ble funnet ved Jan Mayen?