Gå til hovedinnhold

«Johan Ruud» takker for seg etter vel 40 år

I dag legger forskningsfartøyet «Johan Ruud» til kai for siste gang i forskningas tjeneste. Havforsker Tore Haug sier det er vemodig å ta farvel med båten.

Det er UiT Norges arktiske universitet som eier «Johan Ruud», men fartøyet har utført mange oppdrag for Havforskningsinstituttet etter at den kom i drift i 1977.

– Jeg var med da det første «ordentlige» toktet med «Johan Ruud» ble gjennomført. Det var Havforskningsinstituttet som var oppdragsgiver, og vi gjennomførte skreiundersøkelser i Lofoten. Blant annet skulle vi følge gyteforløpet til skreien. Det var havforsker Per Solemdal som var ansvarlig for disse undersøkelsene, forteller Sundet – som var student den gangen.

I dag har han vel 35 år bak seg som havforsker. Blant annet er han bestandsansvarlig for kongekrabbe

Viktig for kongekrabbeforskninga

Sundet sier «Johan Ruud» har vært et viktig og nyttig redskap for kongekrabbeforskninga i 25 år.

– Det første kongekrabbetoktet med fartøyet var i 1994 og det siste ble gjennomført i juni år. Som regel har det gått bra på toktene, men båten er gammel og lever ikke opp til dagens standard, hverken når det gjelder teknologiske løsninger eller komfort. Mannskapet har imidlertid vært godt kvalifiserte og helt nødvendige for gjennomføringen av toktene våre. Nå håper jeg at vi får et nytt kystforskningsfartøy som fungerer like godt, sier Sundet.

Her er "Johan Ruud" på krabbetokt høsten 2014.

Mangslungen tjeneste  

«Johan Ruud» har utført en mangslungen tjeneste i løpet av sine 40 år som forskningsfartøy.
– Det har vært drevet haneskjellkartlegging ved Svalbard, og jeg har vært med på ulike ekspedisjoner til Bjørnøya, Jan Mayen, Færøybanken og Rock All. Likevel er det som kystforskningsfartøy «Johan Ruud» har gjort størst nytte for seg, sier Sundet.

Havforsker Ulf Lindstrøm er toktleder for det siste toktet, og han leder det såkalte toppredatorkurset ved Universitetet i Tromsø.

– Da lærer studentene om dem som holder til øverst i næringsnettet, det vil si sel, kval og fugl. Denne gangen har vi besøkt ulike steder i Vesterålen for å gjennomføre kvalobservasjoner og studere sel- og fuglekolonier, forteller Haug.

Han understreker at «Johan Ruud» har vært viktig for Havforskningsinstituttet og viser til skreiundersøkelsene fra 1977 og et godt stykke ut på 1980-tallet – og kongekrabbetoktene fra 1994 og utover. På 1990-tallet ble båten også brukt til selundersøkelser.

Vemodig

Tore Haugs første tokt med «Johan Ruud» var i 1979.
– Det er altså for 40 år siden og toktet gikk til Skjomen i Nordland. Der hadde Universitetet i Tromsø et stort prosjekt som evaluerte marinbiologiske virkninger av kraftutbygging, mimrer Haug.
– Derfor er det ganske vemodig å ta farvel med båten, avslutter han.

Forskningsfartøyet er oppkalt etter marinbiologen Johan Ruud.