Gå til hovedinnhold

Lær mer om hvithvalen

Hvithvalen har fått navnet sitt etter den melkehvite kroppsfargen. Men visste du at hvithvalens kalver er mørkegrå?

Hvalene deles i tannhvaler og bardehvaler. Hvithvalen, som på latin kalles Delphinapterus leucas, er en tannhval som tilhører familien Monodontidae. Denne familien teller i tillegg narhval – også den en karakteristisk art med sin ene, spiralsnodde støttann. 

Spesiell hodeform

Hvithvalen regnes som en middels stor tannhval. Den blir knapt fem meter lang og veier 1200–1500 kilo, og regnes for å være et svært sosialt dyr. Hvalene i denne familien mangler ryggfinne – det kan være en tilpasning til livet under drivis. Til forskjell fra hvaler flest, har hvithvalen bevegelige nakkevirvler. Dermed kan den svinge på hodet i forhold til kroppens lengderetning.

Hvithvalen kommuniserer med lyder fra luftveiene som kastes frem og fokuseres i «melonen» – en linseformet fettansamling i hvalens panne.

Mye tid i isfylte farvann

Hvithvalen lever langs kysten, nær iskanten og i råker langt inne i isen i Arktis. Utbredelsen defineres som sirkumpolar (det som går eller finnes rundt polene). Hvithvalen er veldig vanlig rundt Svalbard, hvor den er vår mest tallrike hvalart, og langs den arktiske kysten av Russland. Det finnes en liten populasjon i St. Lawrence-bukta i Canada. 

På Svalbard finner hvithvalen mye av maten sin fremfor øygruppens mange isbreer. Hvithvalen føder sine unger i løpet av sommerhalvåret. De neste to årene holde mor og kalv sammen, og kalven blir siden værende i samme flokk. Forventet levealder for hvithval er 80 år.        

Vises frem i akvarium

Det er ikke kjent hvor stor bestanden er på verdensbasis, men det er antydet at den teller rundt 200 000 dyr. Det blir drevet småskala jakt på hvithval i Alaska, den nordøstlige delen av Canada og på Grønland. Inntil nylig ble det drevet kommersiell jakt på hvithval i Kvitsjøen i Russland.

Det er blitt relativt vanlig med hvithval i større akvarium rundt om i verden, men av dyrevelferdshensyn har det i senere tid kommet forbud mot å fange og importere hvithval til slikt formål. Det eneste stedet hvor det fremdeles fanges levende hvithval til eksport er Okhotskhavet i Russland.

Les mer og hvaler og sjøpattedyr

Sjøens pattedyr

Velkommen til hvalenes forunderlige verden

Hvithvalen med seletøy

Hvithvalen i Finnmark har fått navnet "Hvaldimir" etter en NRK-avstemning. Her fra før selene ble fjernet. (Foto: Jørgen Ree Wiig / Fiskeridirektoratet)


En hvitval med seletøy nylig dukket opp på norskekysten og vekket oppmerksomhet hos internasjonal media. Det kan se ut som hvalen har gjennomgått trening.

Skrevet av havforsker Martin Biuw

Det var fiskere fra Finnmark som oppdaget hvithvalen. De trodde først hvalen var viklet inn i fiskeutstyr eller annet marint søppel. Hvalen unngikk ikke fiskebåtene, men så tvert om ut til å oppsøke dem.    

En lokal tv-stasjon fikk tatt bilder og film av hvalen som de viste til sjøpattedyrforskere i Tromsø. De mente hvalen var utstyrt med spesialtilpasset seletøy. Dette ble bekreftet av videoopptak som viste hvordan hvalen aktivt oppsøkte og svømte langs fiskebåtene i lange perioder.          

Frigjort fra selene

En av forskerne på Havforskningsinstituttet tok kontakt med Fiskeridirektoratet som har ansvar for hvaler som har viklet seg inn i fiskeutstyr eller lignende. Siden hvalen ser ut til å ha fått opplæring, foreslo forskeren at de lokket hvalen til seg med fisk slik at de fikk frigjort den fra seletøyet.

Sammen med fiskerne klarte forskerne å få hvalen ut av seletøyet, som ble tatt om bord. På seletøyet var det en lapp merket ‘Utstyr fra St Petersburg’. Det forblir et mysterium hvor hvalen opprinnelig kommer fra, hvem som dresserte den og hva som var formålet med opptreningen. Merket antyder imidlertid at den har svømt gjennom russiske farvann for å komme hit.   

Media har spekulert i om hvalen er sendt av den russiske marinen på et slags hemmelig oppdrag, men mest sannsynlig er den dukket opp i Norge fordi den er blitt skilt fra trenerne når de har trent ute i åpen sjø.