Gå til hovedinnhold

Samarbeid for bedre bunnkart


sign3

Birte Noer Borrevik, direktør for sjødivisjonen i Kartverket og havforskningsdirektør Sissel Rogne (til høyre) signerer samarbeidsavtalen. (Foto: Kjartan Mæstad/HI)

Kartverket og Havforskningsinstituttet har inngått en samarbeidsavtale for å skaffe til veie bedre bunnkart. 

Forskningsfartøy har ofte godt utstyr for bunnkartlegging under 200 meter og seiler ofte i områder som er lite kartlagt, sa internasjonal rådgiver i Kartverket, Evert Flier. 

Det er et stort internasjonalt prosjekt i gang med å samle inn data til å lage bedre bunnkart med. I tillegg til forskningsfartøy arbeider Kartverket også for å få inn data fra seismikkselskaper.

Vi vet langt mer om overflaten på månen enn om havbunnen. VI har ennå en lang vei å gå, men vi håper at denne avtalen vi har en snøball effekt, sa Flier. 

Rederisjef Per Nieuwejaar ga en oversikt over utstyr på de fire forskningsfartøyene i flåten som har utstyrsom kan samle inn bunndata. Det gjort en del tester på «Kronprins Haakon» på vei til og fra Sørishavet. 

Vi er ikke helt i mål ennå. Vi er i ferd med å lære og gjøre oss erfaringer med denne typen datainnsamling, sa Nieuwejaar som samler så mange instrumentfolk som han kan mønstre til opplæring på "G.O. Sars" i november.