Gå til hovedinnhold

Oppretter ny norsk-russisk havforskergruppe


HI 000733

Ei ny norsk-russisk havforskergruppe skal samordne norsk og russisk havforskning. (Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet)

I løpet av 2019 blir det oppretta ei ny norsk-russisk havforskergruppe. Gruppa skal samordne vitenskapelige data og felles forskningsprosjekt.

– Russisk havforskning har nylig gått gjennom ei omfattende omorganisering, og i den forbindelse skjer det også en del endringer i samarbeidet mellom norske og russiske havforskere, sier forskningsdirektør Geir Huse. I går møtte han russiske kolleger i Moskva.

Alle under samme paraply

I Russland har hvert havområde tradisjonelt hatt «sitt» havforskningsinstitutt. I mer enn 60 år har havforskningsinstituttet samarbeidet med Det polare havforskningsinstituttet i Murmansk (Pinro), men etter omorganiseringa er det Det føderale havforskningsinstituttet (Vniro) i Moskva som er HIs nye samarbeidspartner.

– Alle havforskningsinstituttene i Russland blir nå våre filialer, sier internasjonal direktør i Vniro, Vladimir Beljajev.

– Til sammen er det 28 institutt som er slått sammen. Blant dem er det også flere som driver forskning i ferskvann. Til sammen er vi mer enn 5000 ansatte, sier han.

I går møttes representanter for Det føderale russiske havforskningsinstituttet (Vniro) og Havforskningsinstituttet. Fra v. tolk Valerija S. Moisejeva (Vniro), forskningsdirektør Geir Huse (HI), internasjonal direktør Vladimir Beljajev (Vniro) og forskningsdirektør Oleg Bulatov (Vniro). (Foto: Gunnar Sætra / Havforskningsinstituttet)

Felles forskning i nord

Fra og med 1. januar i år ble Pinro en filial under Vniro-paraplyen. Forskningsdirektør Huse forsikrer at det ikke fører til store endringer i det norsk-russiske havforskningssamarbeidet.

– Vi kommer til å fortsette med felles tokt, samkjøring av forskningsmetodikk, ulike arbeidsmøter og datautveksling, sier han.

Den kommende norsk-russiske havforskergruppa er omtalt i protokollen fra det siste møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen. Derfor var det naturlig at den ble drøfta under møtet mellom Vniro og HI i går.

– Gruppa skal samordne norske og russiske forskningsresultat. I første omgang bør den konsentrere seg om de økonomisk viktige bestandene torsk, hyse og blåkveite, sier forskningsdirektør Oleg Bulatov i Vniro.