Gå til hovedinnhold

Foreslår maksmål i fisket etter leppefisk


Labrus bergylta Svensen

Berggylter er først hunner, men skifter kjønn til hanner når de blir 34–41 cm.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskingsinstituttet

Leppefisken berggylte bør ikke fiskes når den blir over 28 cm. – Et slikt maksmål vil bidra til å opprettholde rekrutteringspotensialet i bestanden, sier forsker Anne Berit Skiftesvik.

Leppefisker brukes som rensefisk i oppdrettsanlegg der de spiser lus av laks. Det finnes flere ulike arter.

Anbefalingen kommer fram i det årlige rådet om fiske av leppefisk som Havforskningsinstituttet gir til Fiskeridirektoratet.

– Når det gjelder størrelsen på fiskeriet, er rådet å ha samme fordeling som i år, altså at det kan fiskes fire millioner på Sørlandet, 10 millioner på Vestlandet nord til 62 grader nord og fire millioner lenger nord.

Skifter kjønn

Berggylter er først hunner, men skifter kjønn til hanner når de blir 34–41 cm.

– Hannene hevder revir og vokter eggene alene, så det er viktig å sikre at det er nok hanner i bestandene. Det kan oppnås med å innføre maksmål. I tillegg vil det foreslåtte maksmålet ta vare på de største hunnene som produserer flest egg.

Vil ha redusert inngangsåpning

Leppefisk som brukes som lusespisere fiskes med teiner og ruser. Som en del av rådet er det også anbefalt å redusere inngangsåpningen i disse fiskeredskapene.

– Dette er for å unngå at de største fiskene blir fanget, forklarer Skiftesvik.

Minstemål kan sikre gyting

For leppefisk er det også minstemål. Det sikrer at fisken får mulighet til å gyte minst en gang før den kan fanges. Dette er spesielt viktig siden forskerne i liten grad kjenner bestandsstørrelsen for de ulike leppefiskartene.

– Nå kan berggylten fiskes fra den er 14 cm, men den kjønnsmodner først når den er 22 cm. Minstemålet bør derfor økes til 22 cm, sier Skiftesvik.

Anbefaler også endringer for andre leppefisker

Berggylte er den mest ettertraktede leppefisken, mens det tas ut betydelig mer av de to mindre artene bergnebb og grønngylt. Også for disse artene anbefaler HI innføring av maksmål.

– Kvoten for leppefisk er felles for fem arter, som alle har ulike roller i økosystemet. Derfor er det veldig viktig at minste- og maksmål er tilpasset de ulike artenes biologi, ellers kan resultatet bli endringer i artssammensetningen.

Både minste- og maksstørrelse for berggylte, og at fisket etter leppefisk fremdeles bør foregå etter gytetiden slik det gjør nå, er viktige deler av rådet som Havforskningsinstituttet har oversendt Fiskeridirektoratet. Det er de som avgjør hvor mye leppefisk som kan fiskes.

Får data fra referansefiskere

Under fisket på leppefisk gjennomføres det også undersøkelser som brukes i beregning av de ulike bestandene av leppefisk.

– En gruppe referansefiskere har utstyr som måler hvor dypt de fisker, og all fangst registreres, forteller Skiftesvik.