Gå til hovedinnhold

Lite uønskede stoffer i marine oljer


HI 043789
Fotograf: Helge Skodvin / Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet har analysert innholdet av uønskede stoffer i 10 forskjellige marine oljer som brukes i kosttilskudd. Ingen av dem oversteg grenseverdiene i Norge og EU, viser ny rapport.

På oppdrag for Mattilsynet analyserer Havforskningsinstituttet (HI) hvert år innholdet av uønskede stoffer i marine oljer som selges som kosttilskudd.

Ingen over grenseverdien

I 2018 ble fire fiskeoljer, tre blandingsoljer (fiskeolje og planteolje), én krillolje og to oljer av marine mikroalger undersøkt. Oljene ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

Analysene viste at ingen av oljene oversteg grenseverdiene i Norge og EU for noen av de uønskede stoffene.

Undersøkt for nye stoffer

For første gang ble oljene også analysert for en gruppe stoffer som dannes under raffinering av oljer og som kan ha giftig effekt. Det finnes i dag ingen grenseverdi for disse stoffene, som på fagspråket kalles 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-estere og glysidylestere, i marine oljer, men nye grenseverdier for disse stoffene er under utarbeidelse.

– Analysene viste at innholdet av disse stoffene varierte mye mellom oljene, men ingen av de analyserte oljene hadde nivåer over verdiene som er foreslått som nye grenseverdier, sier Bente Nilsen, forsker ved HI.

Les mer om oljene som ble analysert på Matportalen.no

Oppdatering 15. mai 2020: I den første versjonen av denne saken, publisert 9. oktober 2019, sto det at en krillolje hadde en konsentrasjon av glysidylestere som var langt over den foreslåtte grenseverdien. Ny kunnskap har vist at analysemetoden som ble benyttet ikke var egnet for krilloljer, og metoden kan ha gitt feilaktig høye nivåer av glysidylestere i krilloljen som ble analysert i undersøkelsen. Disse resultatene er derfor fjernet fra rapporten 15. mai 2020 og teksten i rapporten er revidert i henhold til dette.