Gå til hovedinnhold

Bruker ny teknologi for å finne kysttorskens oppvekstområder

Havforskerne har den siste måneden testet nye metoder i Ytre Oslofjord for å finne ut hvor fisken vokser opp. Nå skal de undersøke resten av kysten.

I august har en gruppe forskere leitet etter oppvekstområder for fisk ved Bolærne i Ytre Oslofjord. Fisken som har blitt kartlagt er under ett år gammel og ofte bare ti centimeter lang. Den er fremdeles for liten til å kunne fanges med tradisjonelle fiskeredskaper som garn og teiner.

– Vi må lage mindre ruser og teiner, med mindre masker. Vi har også laget en mindre videorigg, slik at vi kommer tettere på fisken. Det som var litt overraskende var at vi fant yngel mye dypere enn vi trodde tidligere, sier forsker Kjell Magnus Norderhaug.

For å kunne sammenligne med tidligere data og samle genetikkprøver må de også bruke ruser og teiner, men målet er å slippe å ta opp fisken. Det vil de gjøre ved å bruke visuelle og akustiske metoder.

– De nye undervannsdronene har vist seg å være veldig brukbare. Kameraene er bedre, de kjører mer stabilt og er enklere å håndtere, forteller Norderhaug videre.

– Med bunnstående ekkolodd kan vi også se fiskens bevegelser om natten, legger han til. 

Nå skal forskerne utvike en undersøkelsespakke som skal brukes over hele landet. Fotograf: Jonas Thormar/Havforskningsinstiuttet

Skal testes over hele landet

Etter to år med testing av forskjellige metoder, er de klare til å starte utviklingen av en undersøkelsespakke som skal brukes over hele landet. Det er forventet at pakken er klar allerede neste år.

– Målet er at vi skal kartlegge oppvekstområdene til all fisk. Det er en stor jobb, så denne gang har vi blant annet fokusert på kysttorsken, sier Norderhaug.

Ved å forske på oppvekstområdene til yngelen, kan forskerne finne ut hvor fisken befinner seg det første året. Når disse dataene kommer inn kan forskerne legge til rette for at bestanden går opp i årene som kommer.

– Et eksempel er sukkertareskogen som er mer eller mindre borte i Skagerak. Om dette er viktig for oppvekstsvilkårene til fisken må vi vite om det, fortsetter Norderhaug.