Gå til hovedinnhold

Didrik forsker på bæsj i skjell – nå er han klar for Forsker Grand Prix

HI 045094

Didrik Hjertaker Grevskott holder til vanlig til på laben på HI - men skal snart stå på scenen under Forsker Grand Prix i Bergen. 

Fotograf: Erlend A. Lorentzen/HI

Til vanlig forsker Didrik Hjertaker Grevskott på tarmbakterier i skjell. Om en liten uke bytter han ut lab med scene, som vår kandidat i Forsker Grand Prix i Bergen. 

På overflaten kan man fnise litt av at Didrik analyserer bakterier fra bæsj, men bakteppet er mer enn alvorlig nok. 

Antibiotikaresistente bakterier er en av de største helseutfordringene i verden i dag. 

– Dersom man ikke lengre kan bruke antibiotika til å behandle infeksjoner, så blir sykdommer fort mye farligere for folk enn de er i dag, forklarer Didrik.  

– Plutselig kan et lite kutt i fingeren være nok til å bli alvorlig syk. 

Resistens kommer ut i havet med kloakken  

Mesteparten av forskningen på antibiotikaresistens har handlet om mennesker og dyr. 

– Men vi vet for lite om hvordan slike resistente bakterier sprer og utvikler seg i miljøet. Det er det jeg forsker på, hva som skjer med disse bakteriene når de havner i havet, forteller Didrik. 

Kloakk havner nemlig ofte i havet til slutt. 

Det kan komme fra vanlige hjem, sykehus og gårdsbruk. Kloakken kan inneholde både tarmbakterier og rester av antibiotika. 

Bakteriene som er inne i denne «smørja» kan derfor utvikle antibiotikaresistens selv. 

Skjell avslører hygienen i et område. Foto: Erlend A. Lorentzen/HI 

Hemmelig agent: Skjellet 

Didrik har i sin doktorgradsavhandling undersøkt om tarmbakterier i skjell er resistente mot antibiotika.

Skjell er en utmerket, liten «agent» som avslører om det er kloakk i vannet i et område, og om det er resistente bakterier der.  

– Skjell filtrerer og fanger opp partikler, som bakterier, fra vannet rundt seg. Bakteriene kan stamme fra mennesker, husdyr eller ville dyr, som fugler og sjøpattedyr. 

– Ved å bruke skjell kan vi sammenligne ulike kystområder, og se hvor det er mange og få resistente bakterier. Det igjen gjør at vi kan vurdere om sjømaten er trygg å spise.

Forsker Grand Prix blir arrangert i Bergen 25. september. De to beste forskerne går videre til den nasjonale finalen i Stavanger 28. september.