Gå til hovedinnhold

Får plastpose-millioner til kampen mot spøkelsesfiske


HI 039676

Havforsker Alf Ring Kleiven leder arbeidet når Raet nasjonalpark skal ryddes for spøkelsesredskaper. – For å lykkes er det behov for en stordugnad der både fiskere, sier han.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Nå skal både forskere, dykkere og lokalbefolkningen samarbeide i et historisk ryddeprosjekt i Raet nasjonalpark.

Havforskningsinstituttet (HI) får over ti millioner kroner fra Handelens Miljøfond for å rydde havbunnen i Raet nasjonalpark i Aust-Agder. Målet er at er å fjerne all spøkelsesfiske i parken.

– Dette er et spennende prosjekt. Det binder sammen både forskning, innovasjon og konkrete tiltak for å rydde i naturen, sier prosjektleder og forsker Alf Ring Kleiven.

– For å lykkes er det behov for en stordugnad der både fiskere, offentlig forvaltning og næringslivet aktivt blir med i planlegging og gjennomføring, fortsetter han.

En av grunnene til at Handelens miljøfond nå har valgt å støtte HI økonomisk i opprydningen, er det økende problemet med spøkelsesfiske.

– Det er viktig for bestander og økosystemer i havet å få slutt på denne unødvendige drepingen, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Prosjektet skal ledes av Havforskningsinstituttet, men gjennomføres av blant annet Green-Bay AS og en rekke frivillige aktører. Det skal også kobles opp mot Blått kompetansesenter sør.

Behov for tett samarbeid med lokalbefolkningen

Raet nasjonalpark strekker seg over kommunene Arendal, Tvedestrand og Grimstad. Det store området gjør at forskerne er helt avhengige av tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen for å få maks uttelling i prosjektet.

– Vi har behov for den entusiastiske lokalbefolkningen vi har her i sør. Vi må finne områder hvor det står mye tapte redskap og en innsats fra alle vil hindre fremtidig redskapstap, sier Kleiven.

Havforskningsinstituttet vil stille med forskere. Hovedoppgaven til instituttet er å dokumentere og planlegge det operasjonelle. Selve opprydningen skal andre gjennomføre.

– Dette prosjektet skal ha overføringsverdi til andre kystområder. Derfor må vi inn med både forskning og dokumentasjon. I tillegg vil det bli invitert aktører fra næringslivet som kan bidra med kompetanse og innovasjon som kan bidra til effektiv opprydning, forklarer Kleiven videre.

Video etter avtale: Geir Eliassen/GE Media

Samarbeider med dykkeforbundet

Kleiven har jobbet tett med Norges Dykkeforbund (NDF) i kampen mot spøkelsesfiske i en årrekke. Arendal Undervannsklubb har vært aktive i dette arbeidet i en årrekke, og blir en naturlig samarbeidspartner i dette prosjektet.

– Vi har alle rapportene på tapt fiskeredskap som har blitt sendt inn på landsbasis, så vi begynner å få en god oversikt over hvor mye og hvilke redskaper som står ute, sier Kleiven som samtidig roser arbeidet dykkere har gjort de siste årene.

Det har derimot ikke blitt gjennomført et så systematisk arbeid over et like stort område som Raet nasjonalpark før.

– Disse pengene betyr at vi endelig kan gjennomføre et skikkelig prosjekt på spøkelsesfiske, fortsetter forskeren.

Oppstart under årets hummerfiske

Allerede i år vil det bli jobbet med tiltak mot spøkelsesfiske under hummerfisket i Raet nasjonalpark. Mandag 23. mars blir det arrangert åpent folkemøte på Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Flødevigen der alle interesserte er velkommen til å delta. 

– Vi kan kalle dette oppvarming til hummerfisket med presentasjon av ferske data om hummerbestanden og utviklingen i bevaringsområdene for hummer i Raet nasjonalpark. Videre vil vi presentere prosjektet og fortelle om hvilke tiltak som blir satt i gang allerede i år, avslutter Kleiven.