Gå til hovedinnhold

Bergen er Havbyen


Dronebilde av Bergen

30 prosent av de spurte mener Bergen er Norges havby.

Fotograf: Lars Doksæter/ Screen Story / Havforskningsinstituttet

Folket er klar i sin dom – Bergen er Norges havby. Det kommer frem i en ny, landsomfattende befolkningsundersøkelse. Mange peker på forskning og gode marine fagmiljø som en viktig faktor.

– Det er svært gledelig at befolkningen deler vår oppfatning om at havbyen, ja, det er Bergen!

Det sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

– Det unike med havbyen Bergen og Vestlandet er den totale bredden av havrelatert forskning og næringsliv. I forskningen spenner aktiviteten fra avansert dyphavsteknologi, oseanografi, biologi til det som gjelder trygg sjømat av høy kvalitet og havforvaltning. Det marine mangfoldet gir også bergensstudentene en helt enestående mulighet til å skaffe seg en relevant og praktisk utdanning, sier hun.

Fornøyd byrådsleder

Flere norske byer har over tid knivet om å være Norges havby. Nå viser en fersk spørreundersøkelse gjort av Opinion på vegne av Universitetet i Bergen og Havforskingsinstituttet at det er Bergen som i folks øyne er hele Norges havby.

– Dette er gode tall, som stadfester at Bergen er havhovedstaden, sier en fornøyd byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap).

Å styrke havbyen Bergen er et uttalt mål for byrådslederen. Tettere samarbeid mellom næringen, utdannings- og forskningsmiljøer og kommunen har stått på ønskelisten. Det er med andre ord prestisje knyttet til tittelen Havbyen. Det mener også rektor ved Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen.

– Ja, klart det er prestisje knyttet til dette! Vi er selvsagt glade for funnene som viser klart at Bergen har en ledende posisjon. Det er også et viktig utgangspunkt for videre satsing og jobbing.

Tromsø på andreplass

I undersøkelsen er et representativt utvalg over hele landet spurt om: Hvilken by mener du er Norges naturlige hovedstad for havet («havby»)? Hele 30 prosent peker på Bergen, mens Tromsø kommer på en andreplass med 15 prosent. Da det samme spørsmålet ble stilt for et år siden, måtte Bergen se seg slått av Tromsø. Det var derfor knyttet stor spenning til årets resultat. De viser helt tydelig en stor endring det siste året hos folk når det gjelder hva de tenker på som Norges havhovedstad.

I begrunnelsene peker mange, 37 prosent, på havforsknings- og utdanningsmiljøer som en viktig grunn for sitt valg. De eneste faktorene som er rangert høyrere er byens beliggenhet og historie.

– Vi ser at mange peker på at forskning og utdanningsmiljøer spiller en sentral rolle. Det er viktig at vi bygger videre på alle de gode fagmiljøene vi har i Bergen. Sammen står vi sterkere i arbeidet med løsninger der havet og tiltak knyttet til hav kan bidra til løse klimaproblemet, sier rektor Olsen.

Sissel Rogne ved Vågen og Bryggen, det historiske sentrumet til havbyen Bergen. Foto: Paul S. Amundsen

100 år langt samarbeid

I dag gjøres mer enn halvparten av den marine forskningen i Norge på Vestlandet. Fagmiljøene her har en lange tradisjoner og røtter når det gjelder samarbeid. Spesielt går samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og UiB langt tilbake i historien. Hele 100 år dersom man regner med samarbeidet mellom Havforskningsinstituttet og Bergens Museum, ofte omtalt som en forløper til Universitet i Bergen.

– UiB har en lang i historie når det gjelder samarbeid med Havforskningsinstituttet. Vi har i dag blant annet et velfungerende fartøysamarbeid som legger et grunnlag for forskning som ellers ikke ville vært mulig. At vi har en sampubliseringsgrad på 25% sier sitt om hvor nært samarbeidet er. I tillegg har UiB og studentene våre helt klart profitert på å bli eksponert for det gode forvaltningsmiljøet på HI, sier rektor Olsen.

Havforskningsdirektøren på sin side peker på at de brede og ledende kunnskapsmiljøene er til stor nytte for havnæringene innen fiske og fangst, oppdrett, maritim sektor og sjømat.    

De to institusjonene som har bestilt spørreundersøkelsen har et økt fokus på gode samarbeid og felles satsinger, og styrker nå sin posisjon som norges havby i denne siste undersøkelsen. Det foreligger nå planer for å styrke samarbeid innen både infrastruktur, formidling og forskning, blant annet innenfor sjømat og human helse.

Vi befeste posisjonen

Byrådslederen håper dette borger for at Bergen beholder tittlen som norges havby.

- Gjennom enda tettere samarbeid mellom alle gode krefter og de solide fagmiljøene vi har i denne byen innenfor havet skal vi ytterligere befeste denne posisjonen i årene som kommer, sier byrådsleder Roger Valhammer.

– Om vi spiller våre kort godt, kan samarbeidet mellom forskningsmiljøene og næringslivet få fantastiske ringvirkninger i form av bærekraftig vekst – ikke bare i de tradisjonelle havnæringene, men også for turisme, kulturlivet og helt nye næringer, sier havforskningsdirektør Rogne.     

– Gjennom godt samarbeid kan Bergen spille en enda viktigere rolle for bærekraftige løsninger for havene våre. Havet har alltid vært viktig for Bergen, nå er det Bergen sin tur å være viktig for havet, sier UiB-rektor Olsen.