Gå til hovedinnhold

HI deltar på Arctic Frontiers


AFFFF

Havforskningsdirektør Sissel Rogne i paneldebatt under årets Arctic Frontiers (Foto: Torny Aarbakke, HI )

Mange HI-forskarar deltek på den store nordområdekonferansen Arctic Frontiers. Arrangementet i Tromsø har i år temaet «The power of knowledge». 

Denne veka er Arktis i fokus i Tromsø. 

Eit viktig tema på konferansen er at arktiske havområder er i endring – noko som gir både moglegheiter og utfordringar. 

Dette skal havforskingsdirektør Sissel Rogne vere med å drøfte i paneldiskusjonen «Sustainaible Arctic Ocean» tysdag 28. januar kl. 09.-10.30. 

Heile programmet finn du her.