Fiskeri- og sjømatministeren besøkte HI i Bergen

 • MX0B9491.jpg

  – Det var godt med en skikkelig kvass kniv, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) muntert etter han har fått tatt del i analysearbeidet som gjøres på HI. Her med forskningstekniker Anne Margrethe Aase.

  Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
 • MX0B9495.jpg

  Labtekniker Anne Margrethe Aase og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tar prøver til overvåkningsprogrammet for oppdrettsfisk.

  Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
 • MX0B9503.jpg

  De fleste prøvene er fra laks, men vi har også analysert oppdrettet regnbueørret, røye, kveite og piggvar i den nye rapporten for fisk fra 2019.

  Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
 • MX0B9489.jpg

  Labtekniker Anne Margrethe Aase og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tar prøver til overvåkningsprogrammet for oppdrettsfisk.

  Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
 • MX0B9502.jpg

  Labtekniker Anne Margrethe Aase og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen tar prøver til overvåkningsprogrammet for oppdrettsfisk.

  Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet
 • MX0B9500.jpg

  De fleste prøvene er fra laks, men vi har også analysert oppdrettet regnbueørret, røye, kveite og piggvar i den nye rapporten for fisk fra 2019.

  Fotograf: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Her analyserer han én av våre 13 000 årlige prøver av norsk oppdrettsfisk.

– Vi skal basere oss på kunnskap, og jeg er stolt av den grundige jobben dere gjør her sier,sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) som besøker Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen fredag.

Hvert år analyserer HI prøver fra et representativt utvalg norsk oppdrettsfisk for uønskede stoffer.  Analysene gjør vi på vegne av Mattilsynet.

Dokumenterer at maten er trygg

At oppdrettsfisken blir dokumentert som trygg mat er en forutsetning for at den kan selges som mat og eksporteres til EU.

– Vi overvåker fisken for legemidler, veksthormoner og uønskede stoffer - som rester av lusemidler, antibiotika, og miljøgifter som kvikksølv, kadmium og dioksiner. I årets undersøkelse har vi ikke funnet noen overskridelser av EU sine grenseverdier, forteller forskningssjef Lise Madsen.

Rapporten med alle analyseresultatene blir publisert på sensommeren (se faktaboks).

Synfarer havbyens nye bydel

Ministerbesøket går videre til Laksevåg for å få et overblikk over Dokken, tvers over Puddefjorden.

Regjeringen har bestemt at Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet skal samlokaliseres i et nytt bygg på Dokken, på én av tre mulige tomter.

I dag er området godshavn, men det skal i fremtiden bli Bergens nye bydel.